Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Amerikkalaisäänestäjä kaipaa lisää puolueita

Marraskuun vaalien pelätään johtavan väkivaltaisuuksiin Yhdysvalloissa.

Teksti:
Julkaistu: 7.9.2022

Yhdysvaltojen syvät poliittiset jakolinjat ovat hyvin tiedossa, ja tuoreen tutkimuksen valossa yhä useampi äänestäjä haikaileekin monipuoluejärjestelmään.

Pew-tutkimuslaitoksen kesän 2022 kyselyn mukaan amerikkalaisten käsitykset toisen puolueen äänestäjistä ovat jyrkentyneet. Äänestäjät sitoutuvat omaan puolueeseensa usein vastapuoleen liitettyjen kielteisten stereotyyppien vuoksi. Äänestämistä ohjaa lähes yhtä vahvasti ajatus toisen puolueen politiikan vahingollisuudesta kuin usko oman puolueen politiikkaan.

Yleisesti kumpikaan puolue, republikaanit tai demokraatit, ei ole erityisen pidetty, etenkään nuorten keskuudessa. Noin puolet 18–49-vuotiaista amerikkalaisista toivoisi Pew’n kyselyn mukaan lisää vaihtoehtoja. Bostonissa sijaitsevan Suffolkin yliopiston heinäkuisessa kyselyssä taas noin 60 prosenttia vastaajista kaipasi puoluekentälle valinnanvaraa.

Kuin tilauksesta heinäkuun lopussa Yhdysvalloissa perustettiin uusi puolue, Forward, joka tuo kolme pienempää itsenäistä poliittista liikettä yhden katon alle. Puolueen johdossa on entisiä demokraatti- ja republikaanipoliitikkoja.

 

 

Kyselyiden perusteella äänestäjäkunta ylipäätään on monimuotoisempi ja vähemmän kahtiajakautunut kuin kuvitellaan, toteaa Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta. Polarisaatio on pitkälti kaksipuoluejärjestelmän luoma harha.

Pienillä puolueilla ei kuitenkaan perinteisesti ole ollut suurta menestystä. Niitä on pidetty lähinnä ääniä hajauttavina häiriköinä, Heiskanen sanoo.

»Mennyt ei tosin välttämättä ole paras osviitta tulevaisuudesta. Selvästi tympääntyminen kaksipuoluejärjestelmään on lisääntynyt.»

Yhdysvalloissa on yli sata rekisteröityä pienpuoluetta, mutta valtakunnan tasolla tarjontaa on vähän.

»Viime aikoina on esitetty erilaisia tiekarttoja, joilla monipuoluejärjestelmää voitaisiin saada luotua. Osavaltiotasolla on haettu ratkaisuja ’voittaja vie kaiken’ -vaalitavan muuttamiseksi», Heiskanen sanoo.

 

Huolestuttava suuntaus on kansalaisten kasvava hyväksyntä poliittiselle väkivallalle.

Vuoden alussa Washington Postin ja Marylandin yliopiston kyselyssä kolme kymmenestä oli sitä mieltä, että väkivalta on joskus hyväksyttävää poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Kesällä viranomaiset varoittivatkin kotimaisen terrorismin uhasta marraskuun välivaalien lähestyessä.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu