Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

EU kriisiytyy kuin Rooma

Teksti:
Julkaistu: 31.3.2015

Kun Rooman tasavalta uhkasihajota Caesarin aikana, se muuttui eräänlaiseksi perus­tuslailliseksi demokratiaksi. Brysselin yliopiston Rooman historian professori David Engels pohtii, ollaanko Euroo­pan unionissa nyt vastaavassa tilanteessa ja tarvittaisiinko EU:ssakin aiempaa voimak­kaampaa johtoa talouskriisin voittamiseksi. Rooma menestyi, ja Pax Romana vallitsi.

Engels perustelee analo­giaansa muun muassa Eurobarometrin mielipidekyselyillä. Useampi kuin joka toinen EU-kansalainen suhtautui EU:hun erittäin myönteises­ti vielä vuoden 2007 kyselyn mukaan. Lokakuussa 2011 myönteisen arvosanan antoi enää alle kolmannes vastaa­jista. Samaan aikaan kansallistunne on lisääntynyt. Viime europarlamenttivaaleissa joka viides ääni annettiin puolueille, jotka suhtautuvat varaukselli­sesti EU:n toimintaan.

 

Kirjoittaja on EU:n komissionentinen virkamies.

David Engels: Le Déclin. La crise de l’Union européenne et la chute de la république romaine. Analogies historiques. Paris 2013, 384 s.
Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu