Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Globaalin vallan rappio

Teksti:
Julkaistu: 20.9.2013

Valtiolliseen valtaan perustuva westfalenilainen kansainvälinen järjestys on jo moneen kertaan julis­tettu kuoliaaksi. Gobalisoituva talous nostaa valtaan uudenlaisia toimijoita, kuten suuryrityksiä, ja informaatio­teknologian muutokset ruokkivat kan­salaisyhteiskuntien verkottumista ja muuttavat lojaliteetteja.

Mosés Naímin keskeinen argumentti on, että jotakin on jäänyt tätä muutosta analysoitaessa huomaamatta: valtiolli­nen valta rapautuu, koska sen keskeinen perusta ei ole enää entisellään.

Vanhassa järjestyksessä suuri oli kaunista, keskusjohtoisuus oli vallan tae ja sotilaallinen voima avain globaa­liin valtaan. Naím pyrkii todistamaan, kuinka valtiollisen vallan kaikki keskei­set perustat ovat nyt rapautumassa, kun globaali keskiluokka kasvaa, liikkuvuus lisääntyy ja kommunikaatiojärjestelmät kehittyvät. Naímin mukaan suuri koko tai byrokraattinen hallintajärjestelmä ei takaa valtaa enää edes ei-valtiollisille toimijoille, kuten yrityksille, kirkolle tai ammattiyhdistysliikkeelle.

Mosés Naím on Carnegie Endow­ment for International Peacen tutkija ja Foreign Policy -lehden entinen päätoimit­taja. Hän toimi 1990-luvulla Venezue­lan kauppa- ja teollisuusministerinä ja Maailmanpankin johtokunnan jäsenenä.

Moisés Naím: The End of Power. From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being in Charge Isn’t What It Used to Be. Basic Books 2013, 306 s.

Kirjan näkökulma on kuitenkin omaa valtaansa suojaavan suurvallan nä­kökulma. Vaikka pirstaloituvassa maail­manjärjestyksessä nähdään paljon hyvää, rivien välistä paistaa huoli Yhdysvaltain johtajuuden murenemisesta.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu