Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Historiaton tulkinta Kiinasta

Teksti:
Julkaistu: 13.9.2017

Howard W. French: Everything Under the Heavens. How the Past Helps Shape China’s Push for Global Power.

Sanoma tulee selväksi alussa ja toistuu sen jälkeen useasti: Kiina tavoittelee Aasian imperiumia, jonka rajat vastaavat keisarikauden Kiinan vaikutuspiiriä, johon kuuluivat koko Itä- ja Kaakkois-Aasia. Maassa toistakymmentä vuotta asunut toimittaja Howard W. French tukee sanomaansa sensaatiolehdistä muistuttavalla sekamelskalla.

Todistajiksi kelpaavat yhtä hyvin poliittiset kommentaattorit, historiankirjat kuin filippiiniläiset kalastajat. Frenchin johtopäätös on, että Kiina kulkee kohti sotatoimien aloittamista Japania ja Etelä-­Kiinan meren rantavaltioita vastaan.

French perustelee sanomaansa kiinalaisella Tianxia-käsitteellä, jota hän toistaa taikasanana. Suomennettuna Tianxia tarkoittaa »kaikkea Taivaan alla» tai »Taivaanpiiriä». Muinaisille kiinalaisille Taivas oli paitsi pyöreä kupu maan yllä, myös kohtaloon vaikuttava, yli-inhimillinen voima.

Tianxia ymmärrettiin tunnetuksi maailmaksi, jossa vallitsi Taivaan asettama järjestys. Sekä maailman että maailmanjärjestyksen keskiössä oli Kiinan keisari. French tulkitsee Tianxian kiinalaiseksi imperialismiksi ja hegemonian tavoitteluksi. Tulkinta on mahdollinen, mutta yksiulotteisuudessaan se ei ole yleispätevä.

French väittää virheellisesti, että käsite Tianxia ei enää kuulu Kiinan diplomatian sanastoon. Todellisuudessa presidentti Xi Jinping on käyttänyt käsitettä esimerkiksi YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa: hän selitti, että perinteisen kiinalaisen käsityksen mukaan »kaikki Taivaan alla kuuluu yhteen» ja maailman kansat muodostavat yhden yhteisön. Virallisen Kiinan Tianxia ei siis ole imperiumi. French ei tuo tätä ilmi, mikä palvelee hänen omaa tulkintaansa Tianxian luonteesta. Samalla se osoittaa argumentaation tarkoitus­hakuisuuden.

Kirjan parasta antia on sen ajankohtaisuus. Haagin välitystuomioistuimen Etelä-Kiinan merta koskeva ratkaisu vuodelta 2016 saa tarkan mutta selkeän käsittelyn. Muutoin French sortuu usein puuduttavaan yksityiskohtaisuuteen kerratessaan historian tapahtumia, joilla – kuten Portugalin siirtomaavallan synnyllä Aasiassa – ei aina ole kovin suurta merkitystä kirjan muun sisällön kannalta.

French pyrkii selittämään Kiinan toimet identiteetillä ja kulttuurilla mutta jättää huomiotta kiinalaisen kulttuurin historialliset muutokset, jotka ovat muokanneet myös Tianxia-käsitteen sisältöä ja tulkintoja. Kirjan kulttuurideterminismi selittää Kiinaa yhtä paljon kuin kreationismi maailmaa.

Howard W. French on palkittu toimittaja. Everything Under the Heavens -kirjan esittelyteksti antaa odottaa vahvaa analyysia kiinalaisen omakuvan »ideologisista, filosofisista ja jopa lainopillisista» elementeistä. Lähdeviitteet osoittavat merkittävää lukeneisuutta, mutta tästä huolimatta teos ei vastaa esittelytekstinsä asettamiin odotuksiin.

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmassa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa