Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Hyviä uutisia ilmastosta?

Teksti:
Julkaistu: 30.3.2012

Kun ilmasto muuttuu, kuivuuskaudet etenkin Afrikassa pahenevat ja vesi­pula kärjistyy. Seuraa taloudellisia tappi­oita, ja konfliktien riski kasvaa.

Tämä on se tavallinen tarina ilmas­tonmuutoksesta, joka toistuu uutisissa ja josta poliitikot kautta maailman va­roittelevat. Mutta: tieteessä ei ole pitävää näyttöä siitä, että ilmastonmuutoksella olisi yhteyttä valtioiden välisiin kon­flikteihin, sisällissotiin tai yksipuoliseen väkivaltaan, kuten kansanmurhiin.

Näin toteaa Oslon rauhantutkimus­instituutin tutkija Nils Petter Gleditsch instituutin vastajulkaistussa, ilmaston­muutoksen ja konfliktien yhteyttä tar­kastelevassa artikkelisarjassa.

Sarjan esimerkki Keniasta osoittaa, että konfliktit ovat maanviljelijä- ja karjankasvattajayhteisöissä yleisempiä sateisina kuin kuivina kausina. Myös­kään Malissa kuivuus ei ole sanottavasti lisännyt konflikteja.

Artikkelisarja tarkastelee myös talouskasvun, ilmastonmuutoksen ja konfliktien yhteyksiä. Sarjan mukaan talouskasvu ja ilmastonmuutos kul­kevat yleensä käsi kädessä. Toisaalta talouskasvun hidastuminen voi lisätä konfliktiriskiä.

”Ironista kyllä, pelot ilmastonmuutoksen aiheuttamasta sodasta voivat muuttua todeksi, jos ilmastonmuutosta hillitään keskituloisissa mais­sa niin, että talouskehitys hyytyy”, sar­jassa todetaan.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa