Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Ilmastopolitiikan tutkimuksesta Upissa

Teksti:
Julkaistu: 10.3.2011

Ulkopoliittisessa instituutissa toimii ohjelmakaudella 2011– 2013 kolme tutkimusohjelmaa, eli Euroopan unionin, EU:n itäisen naapuruston ja Venäjän sekä glo­baalin turvallisuuden ohjelmat. Kansainvälisen ilmasto- ja ympäris­töpolitiikan kysymykset leikkaavat läpi koko instituutin tutkimusalan. Ne ovat keskeisellä sijalla yhtä hyvin EU:n, Venäjän kuin globaalin turvallisuuden politiikan kannalta. Siksi kansainvälistä ilmastopolitiikkaa koskeva tutkimus on haluttu liittää suoraan näiden tutkimuskohteiden yhteyteen, eikä pitää ohjelmarakenteessa niistä irrallaan.

Näin vahvistamme ilmastopolitiikan kokonaisvaltaista ymmär­tämistä osana valtioiden ja muiden kansainvälisten toimijoiden laajempaa poliittista ja taloudellista agendaa.

 

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin johtaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu