Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

IMF muisti perusturvan

Teksti:
Julkaistu: 12.9.2018

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF aikoo ottaa perusturvan paremmin huomioon laina­ohjelmissaan. IMF:n johtokunta esittää alkuvuodesta 2019 toimenpideohjelman, jonka on tarkoitus vahvistaa perusturvan roolia. Johtokunnan päätös perustuu IMF:n sisäisen arviointiosaston IEO:n julkaisemaan raporttiin, jonka mukaan rahaston lainaohjelmien sosiaalisia vaikutuksia on selvitetty puutteellisesti.

IEO:n mukaan valuuttarahaston lainapaketteja pitäisi uudistaa muun muassa luomalla rahastolle perusturva­strategia, räätälöimällä lainaohjelmia aiempaa sopivammiksi lainaaville maille ja parantamalla yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa.

IMF:n johtokunta on ilmoittanut noudattavansa IEO:n suosituksia. Päätös on merkittävä, sillä se voi korjata IMF:n toimintaa suuntaan, jota esimerkiksi Unicef ja monet muut humanitaarista työtä tekevät järjestöt ovat vaatineet jo 1980-luvulta saakka.

Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet IMF:ää siitä, että sen lainapaketit ovat pakottaneet kehitysmaita merkittäviin julkisen sektorin leikkauksiin, jotka ovat heikentäneet sosiaali- ja terveyspalveluita.

Viime vuosina IMF:n sisäinen arviointiosasto ja tutkimusosasto ovat esittäneet järjestön perinteisestä budjetti­kuripolitiikasta poikkeavia näkemyksiä.

»IMF:n tutkimusosasto on esittänyt kiinnostavia avauksia esimerkiksi epätasa-arvon talouskasvua hidastavasta vaikutuksesta», sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan tutkija Matti Ylönen.

Kesällä tarkastetussa väitöskirjassaan Ylönen totesi, että IMF ei ole aina puuttunut veronkiertoon omien lin­jaustensa edellyttämällä tavalla.

»IMF:n julkilausumien ja käytännön välillä on kuilu. Pääkonttori on kaukana maatiimeistä, jotka tekevät rahaston käytännön työtä. Se jää nähtäväksi, miten arviointiosaston kritiikki lopulta vaikuttaa», Ylönen sanoo.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu