Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Israelin kristityt liittolaiset

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Samuel Goldman: God’s Country. Christian Zionism in America. University of Pennsylvania Press 2018, 242 s.

Yhdysvaltain ja Israelin läheinen liittolais­suhde on vaikuttanut vuosikymmenien ajan Lähi-idän poliitti­seen asetelmaan. Presidentti Donald Trumpin päätös siirtää maansa suurlähetystö Tel Avivista Jerusalemiin on nähtävä pitkän jatkumon viimeisimpänä vaiheena.

Myös Yhdysvallat hyötyy liittolaisuudestaan Israelin kanssa, mutta monet poli­tiikan tutkijat ovat nähneet suhteessa sen verran epätasapainoa, että sille on etsitty lisäselityksiä amerikkalaisesta sisäpolitiikasta. Eräs selityslinja on esimerkiksi John Mearsheimerin ja Stephen Waltin tulkinta vaikutusval­taisesta Israel-lobbysta, joka pystyisi vaikuttamaan politiik­kaan etenkin vaa’ankieliosa­valtioissa.

Toinen, erityisesti 2000-luvulla enemmän huomiota saanut tulkinta on painottanut Yhdysvaltojen kymmenien miljoonien evankelikaalis­ten kristittyjen roolia. Tämä ryhmä mobilisoitui politiikan toimijaksi kristillisenä oikeis­tona 1970-luvun lopulla ja saavutti suurimman näky­vyytensä George W. Bushin presidenttikaudella. Kristillinen sionismi, usko Israelin valtion jumalalliseen merkitykseen, on ollut yksi osa evankelikaalien poliittista agendaa.

Samuel Goldmanin teos God’s Country keskittyy sekin kristilliseen sionismiin, mutta heittää aatehistorialliset verk­konsa kauemmas menneisyy­teen. Siinä missä 2000-luvun tutkimuksissa on painotettu kristillisten sionistien lopunajallisia uskomuksia, Goldman osoittaa, että uskonnollisesti motivoitunut Israel-ystävyys on ollut huomattavasti laajem­paa ja arkisempaa.

Kylmän sodan kiihtyessä Yhdysvalloissa syntyi ajatus »juutalais-kristillisestä sivili­saatiosta», jonka etuvartiona Israel toimi Lähi-idässä.

Israelin vuoden 1967 jäl­keinen miehityspolitiikka ja samanaikainen Vietnamin sota vaikuttivat liberaalien protestanttien vieraantumiseen Israelista, mutta evankeli­kaalit ottivat hiljalleen heidän paikkansa Israelin tukijoina. Heillekään teema ei ollut uusi, vaan evankelikaalien Israel-teologialle on osoitettavissa satojen vuosien perinteet.

Yhdysvaltain evankelikaa­lien poliittinen vaikutusvalta on viime vuosina taittunut aiempien koalitioiden hajottua ja lukuisten merkittävimpien johtohenkilöiden kuoltua tai astuttua syrjään. Vaikka evankelikaalit tukivat laajasti Trumpin valintaa, heistä on tullut yksi eturyhmä muiden joukossa.

Kristillinen sionismi on muutenkin lievässä vastatuulessa myös siitä syystä, että yhä useammat evankelikaalit ovat alkaneet ottaa palestiina­laisten kokemat epäoikeuden­mukaisuudet vakavasti.

Goldmanin mielestä huhut kristillisen sionismin kuolemasta ovat voimakkaasti liioiteltuja, mutta hän pitää mahdollisena, että sen rooli pienenee Yhdysvalloissa. Poliit­tinen Israel-teologia on kyllä edelleen voimissaan, mutta tällä hetkellä sen vahvimmat linnakkeet löytyvät nopeasti kasvavista karismaattisista ja helluntailaisista liikkeistä kehittyvissä maissa.

Kirjoittaja on poliittisen historian tutkija Helsingin yliopistolla.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu