Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Jemenin syöksykierre

Teksti:
Julkaistu: 8.3.2018
Helen Lackner: Yemen in Crisis – Autocracy, Neo-Liberalism and the Disintegration of a State. Saqi 2017, 330 s.

Huthikapinallisten iskussa kuolleen entisen presiden­tin Ali Abdullah Salehin tapaus kärjisti Jemenin konfliktin viime joulukuussa. Vuoden 2011 arabikevään mukanaan tuo­mat toiveet aiempaa laajem­mista poliittisen osallistumisen mahdollisuuksista oli kuitenkin murskattu jo aiemmin, kun maa ajautui sotilaalliseen kon­fliktiin poliittisen muutoksen myötä.

Naapurimaa Saudi-Arabian sekaantumisesta on tullut Jemenin sisällissodan tunnus­merkki. Saudi-Arabia johtaa maassa säälimätöntä – ja melko tehotonta – sotakam­panjaa. Maa on vaikuttanut Jemeniin myös kulttuuri­sesti erityisesti vuonna 2001 kuolleen salafistin Muqbil al-Wada’in kautta. Al-Wada’i tunnettiin Pohjois-Jeme­nin Dammajissa sijaitsevan madrassan perustajana.

Jemenin tilanne kuvastaa hyvin arabimaailmasta tuttua kuviota, jossa alueelliset toimi­jat käyttävät valtaa oman geo­poliittisen hyödyn tavoitteluun. Samalla ne jakavat yhteis­kuntaa ja lietsovat aseellista väkivaltaa. Tämän tuloksena Jemenissä on käsittämättömän laaja humanitaarinen kriisi, jossa nälänhädästä ja koleraepidemiasta johtuvien uhrien määrä on ohittamassa sodan uhrien lukumäärän. Ironisen lisän Jemenin surkeaan tilan­teeseen tuo se, että Rooman valtakunnan aikana Jemenin aluetta kutsuttiin »Siunatuksi Arabiaksi» (Arabia Felix).

Järkyttävien uutisten keskellä selvän kuvan tilan­teesta tarjoaa Helen Lackner kirjassaan Yemen in Crisis (Saqi). Kehityskysymyksiin erikoistu­nut Lackner antaa kokonais­valtaisen selityksen konfliktin dynamiikasta ja sen juurisyistä. Virkistävää on, että kirjoittaja ei piittaa Saudi-Arabian liioittelusta, jota länsimediakin sortuu toistamaan. Sodan pääasiallinen ulkopuolinen osapuoli syyttää sattumanvaraisesti Irania sotaan sekaantumisesta samalla, kun se itse jatkaa vuonna 2015 aloittamaa tuhoisaa sotilaal­lista hyökkäystään.

Huthit taistelivat kuusi kertaa presidentti Salehin vastustajina 2000-luvulla. Myöhemmin heistä tuli tämän liittolaisia, jotka vastustivat Muslimiveljeskuntaan kuulu­neen Islah-liikkeen nousua. Huthien ja Salehin välillä on ollut opportunistinen sopimus, joka on perustunut yhteisiin sisäisiin (Muslimiveljeskunta) ja ulkoisiin (Saudi-Arabia) viholli­siin. Lackner paljastaa shiialai­sen liikkeen ristiriidat ja koros­taa sen elitististä politiikkaa, joka suosii liikkeen johtajia.

Lacknerin puolueeton katsaus Jemenin sosiaalipoliit­tiseen kriisiin ja väkivaltaiseen konfliktiin on sekä humanisti­nen ja empaattinen että analyyttinen ja näkemyksel­linen. Mutta vaikka Jemenin konfliktiin löytyisi neuvottelu­jen kautta ratkaisu, kompas­tuskiviä pysyvän rauhan tiellä on useita. Vesipula, väestön­kasvu, talouden ja sosiaali­poliittisten reformien tiellä seisova hyvä veli -verkosto, korruptio, huono hallinto sekä ääriajattelu ovat kaikki sellaisia.

Kirjoittaja on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelmassa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa