Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Kehitysyhteistyön tulokset jäävät piiloon

Teksti:
Julkaistu: 2.12.2013

Suomi on sitoutunut kehitysavun avoimuuteen heikosti eikä julkaise tietoja etenkään kehitysyhteistyön tu­loksista. Näin suomii brittiläinen Publish What You Fund -kampanja (suomeksi ”Julkaise mitä rahoitat”), joka kokoaa vuosittain kehitysavun läpinäkyvyyttä kuvaavan indeksin.

Tämänvuotisessa listauksessa Suo­men ulkoministeriön kehitysyhteistyö sijoittuu sijalle 39. Kaikkiaan indeksissä on analysoitu 67 kehitysapua antavaa valtiota, instituutiota ja järjestöä. Suomi kuuluu kehnoiksi listattujen joukkoon.

Kehitysyhteistyön avoimuusindeksi perustuu niin kutsuttuun IATI-aloittee­seen (International Aid Transparency Ini­tiative), josta kehitysavun antajat sopivat vuonna 2008. Aloitteen allekirjoittajat hyväksyivät standardin, jonka mukai­sesti avunantajien on määrä julkaista antamaansa apua koskevat tiedot yhtä­läisellä, vertailukelpoisella tavalla. Suomi on allekirjoittanut aloitteen.

Arvion mukaan Suomen kehitysyh­teistyöstä on vaikea saada tietoja, koska ulkoministeriön laatimat strategiat ja so­pimukset eivät ole järin julkisia ja tiedot julkaistaan usein teknisesti hankalissa muodoissa. Tietoja ei myöskään julkaista tarpeeksi usein, jotta ne olisivat ajan tasalla.

Suurin ongelma on se, että yli puolet standardin mukaisista tiedoista eten­kin kehitysyhteistyön rahoituksesta ja tuloksistajää Suomelta kokonaan jul­kaisematta.

ati.publishwhatyoufund.org

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa