Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Analyysi

Keskiluokkaistuva maailma

Teksti:
Julkaistu: 1.3.2012
Grafiikka: Kauko Kyöstiö

Keskiluokka kasvaa halki kehittyvien maiden: Brookings-instituutinmukaan keski­luokka yli kolminkertaistuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja yli kaksinkertaistuu Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä vuoteen 2030 mennessä.

Brookings määrittelee keskiluokak­si ne, joilla on päivittäin käytössään 10 – 100 ostovoimakorjattua dollaria.

Maailman demokratisoimisessa keskiluokalla on vielä tekemistä. The Economist Intelligence Unitin mukaan maailmassa on 26 täyttä demokratiaa. 55 maassa on autoritaarinen järjestelmä, ja loput ovat jotain tältä väliltä.

Epätäydellisissä demokratioissa hal­linto ei toimi tehokkaasti eivätkä kansa­laiset osallistu politiikkaan aktiivisesti. Hybridijärjestelmiä vaivaavat lisäksi korruptio, oppositioon kohdistuva pai­nostus ja vaalien epärehellisyys.

Myös köyhyys keskittyy kehittyviin maihin. Sussexin yliopiston AndySumne­rin mukaan yli 70 prosenttia maailman köyhistä – lähes miljardi ihmistä – asuu Maailmanpankin keskituloisiksi määrit­telemissä maissa. Sumner käyttää YK:n määritelmää ja laskee köyhiksi ne, joilla on käytössään enintään 1,25 dollaria päivässä.

Vielä vuonna 1990 yli 90 prosenttia maailman köyhistä asui matalan tulotason maissa.

Köyhyyden keskittyminen keskituloi­siin maihin osoittaa, että vaurastuminen on hyödyttänyt vain osaa köyhimmistä. Lisäksi valtaosa kansantulosta syntyy yritysten ja hallituksen toimista ja valuu korkoina ja osinkoina muualle kuin ta­vallisten ihmisten taskuun.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa