Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Hitaat

Kirja: Epätasa-arvon juuret

Teksti:
Julkaistu: 22.5.2020

»Epätasa-arvo ei ole taloudellista eikä teknologista; se on ideologista ja poliittista!» Uusimmassa teoksessaan Capital and Ideology ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty analysoi epätasa-arvoa historiallisena ilmiönä. Hän käy läpi kaikki merkittävät poliittiset järjestelmät feodalismista nykyaikaan. Järjestelmiä yhdistää Pikettyn mukaan se, että niissä vallitseva epätasa-arvo on juurtunut oliittisiin instituutioihin ja asenteisiin. Esimerkiksi Ruotsissa vielä 1900-luvun taitteessa äänioikeus oli sidottu säätyasemaan ja varallisuuteen eikä mikään viitannut siihen, että valtiosta kehittyisi tasa-arvon mallimaa. Viesti on silti optimistinen: yhteiskunnista voi tulla tasa-arvoisempia, jos enemmistö alkaa vaatia parempaa politiikkaa. Pikettyn mukaan oppia tulisi ottaa esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeisistä vuosikymmenistä, jolloin perintö- ja pääomatuloverotus oli läntisissä teollisuusmaissa ennätyksellisen korkeaa ja taloudellinen epätasa-arvo kääntyi laskuun.

Thomas Piketty: Capital and Ideology.
H
arvard University Press 2020, 1093 s.

Kirjoittaja on hallinnollinen avustaja Ulkopoliittisessa instituutissa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu