Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Arviot

Kirja: Sodasta ja politiikasta

Teksti:
Julkaistu: 23.5.2019

Kylmän sodan tutkijana ansioitunut Yalen yliopiston historian professori John Lewis Gaddis esittää analyysin strategisen ajattelun olemuksesta. Kuten usein strategiaa käsittelevässä kirjallisuudessa, menneisyys on Gaddisin teoksessa sotaisa.

Gaddis ei lähde neuvomaan, millaista politiikkaa pitäisi harjoittaa – sen sijaan on ajateltava. Strategia on teoksen mukaan harkittua riskinottoa, jatkuvaa tasapainoilua sodan ja rauhan, pelon ja rohkeuden, ylevien tavoitteiden ja maallisten voimavarojen välillä.

Kirjoittajalle politiikka, intohimojen taito, on kylmän strategian vastinpari. Molemmat navat ovat tarpeellisia: niin sotapäälliköiden kuin sote-poliitikkojen on osattava vastakkaisten arvojen ja epätäydellisten valintojen välinen nuorallatanssi.

On Grand Strategy on kultivoitunut pitkä essee. Sitä lukiessa on hyvä muistaa, että strategisessa analyysissä on vaarallista lukea pelkkiä aikomuksia voimavaroiksi. Usein on yhtä vaarallista tulkita voimavaroja aikomuksiksi käyttää niitä.

Kirjoittaja on Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasstrategian dosentti.

John Lewis Gaddis: On Grand Strategy. Allen Lane 2018, 368 s.

 

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu