Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!

Alpo Rusi

Kirjoittajan artikkelit

Keskustelua
15.3.2012

Ihmisoikeuksien puolustamisesta asein

Amnesty Internationalin Suo­men osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson ko­kee ongelmana sen, että pe­rinteinen rauhanturvaaminen on muut­tunut sotilaalliseksi ...