Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!

Anaïs Marin

Kirjoittajan artikkelit

Kirja
20.9.2013

Pelko ei jätä sormenjälkiä

Arabikevään kaltaiset kansannousut ovat vuodesta 2011 lähtien ravistel­leet maailman maita Turkista Brasiliaan, viimeksi Bulgariaa. Niiden on arveltu enteilevän niin sanottua ...