Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!

Henri Purje

Kirjoittajan artikkelit

Kirja
31.3.2015

Ennen oli paremmin

Joel Kotkin: The New Class Conflict. Telos Press Publishing 2014, 230 s. Tutun tarinan mu­kaan taloudellinen eriarvoisuus on Yhdysvalloissa räi­keämpää kuin ker­taakaan ...

Kirja
22.5.2013

Globaali uusjako

Kuten kaikki talouden alueet, myös globaali maakauppa on viime ai­koina kytkeytynyt yhä tiiviimmin osaksi rahoitusmarkkinoita. Brittiläisen tiede­toimittajan Fred Pearcen ...

Kirja
31.5.2012

Finanssikriisi rahapelurin silmin

Satyajit Das on asettanut itselleen lähes mahdottoman tavoitteen. Hän pyrkii selittämään yhdessä kirjassa kaikki oleelliset talousteorian, talouspolitiikan ja ...

Kirja
11.3.2011

Mitä taloustieteen oppikirjat eivät kerro?

Ha-Joon Chang: 23 Things They Don’t Tell You About Capitalism. Allen Lane 2010, 304 s. Vapaat markkinat tekevät kaikista vauraampia. Internet ja tietotekniikan kehitys ovat ...