Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!

Teija Tiilikainen

Kirjoittaja on Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja (2010–2020).

Kirjoittajan artikkelit

Nopeat
12.9.2019

Teija Tiilikainen: Pakotteiden valtapolitiikka

Valtioiden keskinäistä kanssakäymistä säätelevistä pakotteista on tullut kansainvälisen politiikan arkipäivää. Useiden kansainvälisten järjestöjen peruskirjat ...

Nopeat
7.3.2019

Yhden EU-tien onneton loppu

Britannian EU-jäsenyyttä ovat aina leimanneet vaikeudet. Britannia päätyi EY:n jäseneksi vuonna 1973 vasta kolmannella yrittämällä Ranskan presidentin Charles de Gaullen ...

Nopeat
7.12.2018

Avoimuutta sotaisaan maailmaan

Kansainvälisen politiikan sanasto on muuttunut uudelleen sotaisaksi. Yhteistyön paikalla on vastakkainasettelu ja suurvaltasuhteiden tavoitteeksi on asetettava jälleen pahimman ...

Nopeat
12.9.2018

Luottamus politiikkaan rakoilee

Luottamuspula on viime vuosina noussut politiikan avainkysymykseksi. Kansalaisten luottamus poliitikkoihin ja poliittisiin instituutioihin horjuu koko läntisessä maailmassa. ...

Nopeat
25.5.2018

Suurvaltapolitiikan hinta

Pitkään tälle vuosituhannelle Venäjän suurvalta-asemaa luonnehdittiin vain alueelliseksi. Venäjän vaikutusvallan nähtiin ulottuvan maan välittömään naapurustoon, kun ...

Nopeat
8.3.2018

Liberaalidemokratian heikkoustila

EU:n perusarvot ovat vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio sekä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Ne ...

Nopeat
7.12.2017

Liittovaltion hyvät puolet

EU on lähes puhdasoppinen liittovaltio. Sillä on yhteinen alue ja ulkorajat, pitkälti liittovaltiolliset mitat täyttävä päätöksentekojärjestelmä sekä oikeusjärjestys. ...

Nopeat
13.9.2017

Haavoittuva länsi

 Saksan liittokansleri Angela Merkel tokaisi keväällä, että Euroopan on jatkossa pärjättävä omillaan. Se sai monen mietteliääksi. Yhdysvaltojen ja EU:n vahvistuva ...

Nopeat
1.5.2017

Demokratian hätähuuto

Eurooppalaisia valtioita on totuttu pitämään demokratian malliesimerkkeinä. Nyt niiden tarjoama malli on kärsinyt kolhuja myös vanhalla mantereella. Ranskan ...

Kirja
1.5.2017

Kehotus arvokeskusteluun

Jouko Kajanoja & Eero Yrjö-Koskinen (toim.) : Hajoaako unioni? Kirjoituksia EU:n kohtalonkysymyksistä. Into 2016, 223 s. Rivit ovat sekaisin EU:ssa, kun unioni etsii ...

Nopeat
1.3.2017

Maailmanpolitiikka päälaellaan

Muutoksen tuulet puhaltavat maailmanpolitiikassa. Toisen maailmansodan raunioille luotu kansainvälinen järjestys ahdistaa yhä useampaa suurvaltaa, ja ne haluavat ...

Nopeat
1.12.2016

Jako meihin ja muihin

Poliittiset jakolinjat ovat antaneet käyttövoiman monille menestyksekkäille poliittisille liikkeille. Nationalismi nojaa uskoon kansakunnan erityislaatuisuudesta ja ...

Nopeat
1.9.2016

Valta ja vastuu

Britannian kesäkuista EU-kansanäänestystä seurasi suuri hämmennys. Oliko unionista eroaminen kansakunnan todellinen tavoite ja tahtotila? Vai edustiko 1,3 miljoonan äänen ...

Nopeat
9.5.2016

EU:n vaihtoehdot puntariin

Kuka päättää EU:n tulevaisuudesta? Kysymys tulee väistämättä mieleen, kun kuuntelee unionin kriiseistä käytävää keskustelua. Onko EU tullut tiensä päähän, ellei ...

Nopeat
6.5.2016

Pelko hämärtää politiikan

Pelko on keskeinen vallankäytön väline kansainvälisessä politiikassa. Sitä käyttävät omien tavoitteidensa edistämiseksi niin valtiot kuin terroristitkin. Kun pelon ...

Nopeat
15.12.2015

Eurooppa paineen alla

Eurooppaan suuntautuvan pakolaistulvan ei pitänyt tulla yllätyksenä EU:lle. Se vastaa jo vuosien ajan vallalla olleita käsityksiä unioniin kohdistuvista ...

Nopeat
16.9.2015

Kantaako länsimaiden tarina?

Vielä uuden vuosituhannen alkaessa länsimaiden valta-aseman tukena oli vahva tarina, oppi liberaalidemokratian ja markkinatalouden ylivertaisuudesta maailmanrauhaa ja vaurautta ...

Nopeat
22.6.2015

Energiaa vai politiikkaa?

Huhtikuisista eduskuntavaaleista ei tullut ulko- ja turvallisuus­poliittista virstanpylvästä. Suuria uusia avauksia ei tehty, eikä merkittäviä uusia jakolinjoja syntynyt. ...

Nopeat
28.5.2015

 Euroopan taivas synkkenee

Vain yhden vuoden aikana Euroopan turvallisuuspolitiikka on kokenut täyskäännöksen. Valtioiden välinen sota, jonka useim­mat Euroopan maat olivat jo sulkeneet pois ...

Nopeat
31.12.2014

Unohtunut oikeudenmukaisuus

Maapallo vaikutti hetken aikaa yhteiseltä. Nyt globaalin agendan päämäärät ovat jääneet moninaisten vastakkainasettelujen varjoon. YK-järjestelmä on polvillaan ...

Kirja
10.9.2014

Liittovaltio brittiläisin maustein

Anthony Giddens: Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe? Polity Press 2013, 256 s. Arvostettu brittiläinen yhteiskuntatieteilijä ja parlamentin ylähuoneen ...

Nopeat
7.9.2014

Rajojen politiikka

Euroopan karttaa piirretään taas uudelleen. Rajojen määrittäminen on valtioiden valtapolitiikkaa, jonka seuraukset tunnetaan vahvasti paikallisella tasolla. Ra­jojen ...

Nopeat
11.5.2014

Erilaiset naapurit

Eurooppa ei palaa entiselleen Ukrainan kriisin jäljiltä. Moni asia tulee arvioitavaksi uudelleen: EU joutuu arvioimaanomaa olemustaan ja naapuruutta Venäjän kanssa. Samalla ...

Nopeat
13.3.2014

Eurooppalaiset vaalit?

EU:n poliittista järjestelmää pidetään usein jäsenmai­den kansallisten järjestelmien jatkeena. Euroopan parlamenttiin valitaan edustajat kansallisten puo­lueiden ...

Kirja
20.9.2013

Globaalin vallan rappio

Valtiolliseen valtaan perustuva westfalenilainen kansainvälinen järjestys on jo moneen kertaan julis­tettu kuoliaaksi. Gobalisoituva talous nostaa valtaan uudenlaisia ...

Nopeat
19.9.2013

Maailmantalouden tukipylväät horjuvat

Kansainvälisessä talousjärjestelmässä tapahtuu kum­mia. Kaupan sääntelyssä kuljetaan jälleen kohti pe­rinteisiä kahdenvälisiä sopimuksia, joita nyt solmi­taan ...

Nopeat
20.5.2013

Neljä kuvaa tulevaisuudesta

Minkälainen on 2030-luvun maailmanjärjestys? Yhdysvaltalaista tiedustelujärjestelmää palveleva National Intelligence Council (NIC) visioi globaa­leja trendejä koskevassa ...

Nopeat
23.3.2013

Demokratiaa yli rajojen

Onko demokratia mahdollinen muuten kuin kansallisvaltion puitteissa? EU:n vastustajien vas­taus on selkeä ei. He katsovat, että demokraatti­sesta EU:sta on turha haaveilla, ...

Nopeat
11.12.2012

Rahan lonkerot

Raha ja sen hallinta ovat viime vuosina nousseet kansainvälisen politiikan ytimeen. Ensin puhuttiin kansainvälisten rahoitusjärjestelmien haavoittu­vuudesta ja niiden ...

Nopeat
19.9.2012

Yhteisen planeetan jakajat

Kansainvälinen yhteisö kokoontuu kesäkuun lopulla Rioon arvioimaan maapallon tilaa ja sen eteen tehtyjä sitoumuksia. Rio+20-nimellä kulkeva YK:n kestävän kehityksen kokous ...

Nopeat
16.9.2012

Uuden ajan johtajuus

Valtiollisiin johtajiin kiinnitetään edelleen huomiota nimenomaan ulkopoliittisina johtajina, vaikka maailmanpolitiikan valtarakenteet on jo aikaa sitten todettu muuttuneiksi ja ...

Nopeat
30.3.2012

Kiina hämmentää

Maailmannäyttämölle astuneista uusista toimijoista yksi on ylitse muiden. Kiina kasvattaa parhaillaan globaalia valta-asemaansa niin monin tavoin, et­tä kokonaiskuvan ...

Nopeat
10.3.2011

Ilmastopolitiikan tutkimuksesta Upissa

Ulkopoliittisessa instituutissa toimii ohjelmakaudella 2011– 2013 kolme tutkimusohjelmaa, eli Euroopan unionin, EU:n itäisen naapuruston ja Venäjän sekä glo­baalin ...

Nopeat
6.3.2011

Pyöreitä vuosia

Tässä Ulkopolitiikka-lehden numerossa on paljon historiaa. Historialle ei voi kääntää selkää, vaan se vaikuttaa käsityksiin nykyisyydestä ja tulevasta. Historian voima ...