Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!

Tyyne Karjalainen

Kirjoittajan artikkelit

Kirjan kansi.
Arviot
9.9.2021

Rauhantutkimuksen anti ulkopolitiikan agendalle

Mikä on rauhantutkimuksen ydin, ja mihin keskusteluihin sen pitäisi ottaa kantaa? Emeritusprofessori Raimo Väyrysen (2020) toimittama kokoelmateos sommittelee rauhantutkimuksen ...