Siirry sisältöön

Vaalikone kertoo europuolueiden kannat unionin avainkysymyksiin

Pian valittavat suomalaismepit tekevät politiikkaa puoluettaan isommissa ryhmissä. Euromat-sovellus auttaa vertailemaan parlamentin europuolueiden kantoja tulevan vaalikauden tärkeisiin EU-teemoihin.

Teksti Matti Koskinen

Kuvat flickr/Euroopan parlamentti

 

Eurovaalit lähestyvät ja moni miettii, millaiseen poliittiseen ryhmään oma ehdokas päätyisi parlamentissa. Brysselissä mepit edustavat tietenkin etupäässä maataan ja kansallista puoluettaan, mutta myös jotain ylikansallista puolueryhmää. Useimpien ryhmien taustalla on niin sanottu europuolue, johon kuuluu eri maiden samanhenkisiä puolueita. Esimerkiksi kokoomus on europarlamentin EPP-puolueen jäsen ja sdp kuuluu muiden Euroopan sosiaalidemokraattien kanssa PES-puolueeseen.

Alta löytyvä Euromat-sovellus on laadittu helpottamaan europuolueiden vertailua. Euromatin 20 väittämää perustuvat aiheisiin, jotka ovat parlamentin käsittelyssä tulevalla vaalikaudella, unionin yhteisvelasta maataloustukiin. Toisin kuin varsinaiset vaalikoneet, sovellus ei anna äänestyssuositusta, sillä ehdokkaat eivät kampanjoi vaaleissa europuolueiden riveissä.

”Äänestäjälle on tärkeää löytää oma ehdokas, ja siinä kansalliset puolueet ovat etusijalla. Mutta on myös tärkeää ymmärtää, miten ehdokkaat asettuvat osaksi parlamentin poliittista järjestelmää, ja siinä europuolueilla on olennainen rooli”, kertoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Manuel Müller, yksi Euromatin suunnittelijoista.

Europuolueet ovat virallisia ylikansallisia poliittisia järjestöjä, joiden jäsenet ovat kansallisia puolueita. Ne eivät ole aivan yksi yhteen poliittisten ryhmien kanssa, joilla on kenties vielä suurempi merkitys päätöksenteossa.

”Poliittisilla ryhmillä on tärkeä rooli parlamentin työskentelyssä, ja niille on viime vuosina keskittynyt entistä enemmän valtaa. Ryhmät ovat kuin moottori, joka pitää europarlamentin koneiston käynnissä”, sanoo professori Johanna Kantola Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Poliittiset ryhmät esimerkiksi valitsevat edustajia tärkeisiin tehtäviin kuten mietintöjen laatimiseen.  Ilman ryhmän taustatukea mepillä on niukasti vaikutusmahdollisuuksia. Europarlamentin valtasuhteet muodostuvat vaalien jälkeen, kun puolueet järjestäytyvät ryhmiin.

Europuolue voi muodostaa oman poliittisen ryhmänsä, kuten esimerkiksi EPP, mutta useampi europuolue voi myös muodostaa yhteisen ryhmän. Vihreät ja Euroopan vapaa allianssi ovat erillisiä puolueita, mutta muodostivat viime vaalikaudella yhdessä parlamentin Vihreät/EFA-ryhmän.

Ryhmissä voi olla mukana myös europuolueisiin kuulumattomien puolueiden edustajia. Esimerkiksi perussuomalaiset on istunut parlamentin ECR-ryhmässä, vaikka se ei kuulu ECR-europuolueeseen. Jos taas Liike nyt saisi kesäkuun vaaleissa läpi oman meppinsä, hän liittyisi todennäköisesti EPP-ryhmään, vaikka Liike nyt ei kuulu EPP-puolueeseen.

Europarlamenttiin pyrkii myös uusi liittovaltiomyönteinen puolue Volt Europe, jonka suomalainen tytärpuolue Volt Suomi aloitti kannattajakorttien keräämisen viime vuonna. Ahvenanmaalainen pienpuolue Ålands Framtid kuuluu alueellista itsemääräämisoikeutta korostavaan EFA-europuolueeseen, mutta ei osallistu eurovaaleihin.

 

Europuolueiden jäsenet voivat Müllerin mukaan vaikuttaa eri tavoin puolueiden linjauksiin, ja aktiivisuus palkitaan. Kun parlamentin aloittaa toimintansa, valta poliittisissa ryhmissä jakautuu hyvin eri tavoin.

Isot ryhmät kuten EPP, sosiaalidemokraattien S&D ja Renew Europe (entinen ALDE, joka on yhä puolueen nimi) toimivat hyvin keskitetysti, ja ryhmän johdolla on paljon valtaa, sanoo Johanna Kantola. Toisessa ääripäässä laitaoikeiston ID-ryhmässä ei ole käytännössä lainkaan ryhmäkuria tai yhteistä kannanmuodostusta.

”Tutkimuksiemme mukaan vihreä ryhmä on demokraattisimpia. Kannanmuodostus tapahtuu yhdessä keskustelemalla ja kansallisen puolueen tai maan koolla on vähemmän merkitystä”, Kantola kertoo.

Europuolueiden suomalaiset jäsenet

 • ALDE – Euroopan liberaalidemokraattinen puolue
  Keskusta
  Ruotsalainen kansanpuolue
 • ECR – Euroopan konservatiivit ja reformistit
  Perussuomalaiset (mukana parlamenttiryhmässä mutta ei ECR-puolueessa)
 • EDP – Euroopan demokraattinen puolue
 • EFA – Euroopan vapaa allianssi
  Ålands framtid (ei osallistu eurovaaleihin Suomessa)
 • EL – Euroopan vasemmistopuolue
  Vasemmistoliitto (osa parlamenttiryhmää ja tarkkailijajäsen puolueessa)
  Suomen Kommunistinen Puolue
 • EPP – Euroopan kansanpuolueen ryhmä
  Kokoomus
  Kristillisdemokraatit
 • PES – Euroopan sosiaalidemokraattinen puolue
  Sdp
 • Vihreät
  Vihreät
 • Volt
  Volt Suomi (ei osallistu eurovaaleihin Suomessa)

Ryhmien vertailu etenkin ennen vaaleja on vaikeaa, sillä niillä ei ole julkisia poliittisia ohjelmia. Europuolueilla on kuitenkin omat puolueohjelmansa, jotka antava viitteitä siitä, miten tulevan parlamentin poliittiset ryhmät muodostavat kantansa.

”On paljon asioita, joissa kansallisten puolueiden näkemykset europuolueen sisällä eroavat. Mutta europuolueen ohjelmasta voidaan päätellä, mistä asioista ne voivat ainakin olla yhtä mieltä”, Manuel Müller toteaa.

 

Euromat-sovelluksesta ei siis välttämättä ole suoraa hyötyä ehdokkaan valinnassa, mutta Müllerin mukaan tavoitteena onkin ensi kädessä valistaa ihmisiä Euroopan tasolla tapahtuvasta puoluepolitiikasta. Vastaava vaalikonetta ei ole ennen tehty.

Euromat-sovelluksen ovat laatineet yhteistyössä Pulse of Europe, Polis 180 sekä Manuel Müllerin vetämä Der (europäische) Föderalist -verkkojulkaisu. Pulse of Europe on sitoutumaton järjestö, joka edistää kansalaisvaikuttamista Euroopassa. Polis 180 on berliniiläislähtöinen ajatuspaja, joka tutkii Eurooppa- ja ulkopolitiikkaa.

Euromatin vastaukset on saatu pääosin suoraan puolueiden keskustoimistoilta. ECR- ja EL-puolueiden kohdalla vastaukset on muodostettu puolueohjelmien ja muun materiaalin perusteella. Identiteetti ja demokratia (ID) -puolue ja Euroopan piraattipuolue eivät vastanneet kyselyyn, eikä aineisto riittänyt vastausten muodostamiseen.

Lisätietoa Euromatin taustasta ja toteutustavasta löytyy Euromatin usein kysytyistä kysymyksistä (englanniksi).