Skip to main content

Miksi maatieto ei ole julkista Suomessa?

Teksti Laura Myllymäki

Kuvat PHOTOG_AG/FLICKR

Turvapaikanhakijoita Unkarissa syksyllä 2015.

Turvapaikanhakijoita Unkarissa syksyllä 2015.

Maahanmuuttoviraston turvapaikanhakijoiden lähtömaita koskeva Tellus-maatietokanta on tarkoitettu Suomessa vain viranomaisten käyttöön. Vertailun vuoksi: esimerkiksi Ruotsin maahanmuuttovirasto Migrationsverket on linjannut, että lähtömaatieto on julkista. Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta (ECRE) on suosittanut vuonna 2008, että maatiedon pitäisi olla julkisesti saatavilla.

Lähtömaatiedolla tarkoitetaan valtion oloja koskevaa tietoa. Tiedot voivat koskea poliittisia tai yhteiskunnal­lisia olosuhteita, ihmisoikeustilannetta, lainsäädäntöä, maantietoa tai arkielämään liittyviä asioita. Maatietoa tarvitaan erityisesti, kun selvitetään turvapaikanhakijoi­den perusteita kansainväliselle suojelulle.

Miksi maatieto ei ole julkista, Maahanmuuttoviraston maatietopäällikkö Sirpa Ranta?

»Siellä on turvaluokiteltuja asiakirjoja. Meillä on myös tekijänoikeusasioita, joita ei voi jakaa kolmansille osa­puolille», Ranta sanoo. Turvaluokitellut asiakirjat tulevat Rannan mukaan maatietopalvelun käyttöön ulkominis­teriöltä ja EU-instituutioista.

Migri aikoo Rannan mukaan aloittaa tämän vuoden aikana tietokannan uudistuksen. Tietokanta on otettu käyttöön vuonna 2001. Uudistuksessa sen on määrä muuttua portaaliksi, ja myöhemmin Maahanmuuttovirasto voisi avata dokumentit.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa tieto ei kuiten­kaan olisi välittömästi julkista. »Varmasti edetään niin, että se tulee ensin meille ja sitten myöhemmin julkiseksi.»