Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Liittovaltio brittiläisin maustein

Teksti:
Julkaistu: 10.9.2014
Anthony Giddens: Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe? Polity Press 2013, 256 s.

Arvostettu brittiläinen yhteiskuntatieteilijä ja parlamentin ylähuoneen jäsen Anthony Giddens pitää liittovaltiota ainoana ratkaisuna Euroopan unionia nakertaviin keskeisiin ongelmiin. Näihin hän lukee niin heikon johtajuuden kuin puutteet demokraattisessa järjestelmässä. Vastaavasti talous-ja rahaliitto Emun paikkaaminen edellyttää Giddensin mukaan yhteistä budjettia käyttävää liittovaltiota ja jäsenmaiden keski­näistä taloudellista yhteisvastuuta.

Giddens tiedostaa ehdotukseensa liittyvät poliittiset han­kaluudet, mutta maalaa visiotaan silti isolla pensselillä. EU:n päätöksentekojärjestelmää pitää hänen mukaansa kehittää fe­deralistisen mallin mukaisesti ja kansalaisia osallistavan demo­kratian muotoja syventää tuntuvasti. Englannin kielen asemaa unionin johtavana virallisena kielenä tulee vahvistaa ja unionille tulee jo kustannussyistä Giddensin mukaan luoda yhteinen puo­lustus. Tiiviimpi poliittinen rakenne luo edellytykset yhtä hyvin eurooppalaisen hyvinvointivaltion lujittamiselle kuin unionin kansainvälisen uskottavuuden kasvattamiselle.

Avoimeksi jää, mikä olisi Britannian asema liittovaltio-EU:ssa. Giddens kannattaa kansanäänestystä EU-jäsenyydestä, mutta vastustaa sen kytkemistä sisäpoliittisiin aikatauluihin. Kansanäänestyksen alla tulisi varata riittävästi aikaa laaja-alaiselle poliittiselle keskustelulle Britannian paikasta Eu­roopassa.

Turbulent and Mighty Continent on vauhdikkaasti kirjoi­tettu ja selkeän juonensa ansiosta varsin lukijaystävällinen teos. Sen argumentin tueksi olisi kuitenkin monin paikoin tarvittu syvällisempää pohdintaa. Lisäksi asiaa koskevan akateemisen tutkimuksen olisi toivonut saavan näkyvämmän roolin. Nyt maailmankuulu yhteiskuntatieteilijä seilaa pääasiassa EU-jour­nalismin varassa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu