Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Menestyksellistä harvainvaltaa

Teksti:
Julkaistu: 29.12.2011

American Universityn professori David Bosco on lainannut kirjansa nimen J. R. R. Tolkienin fantasiaromaanista. Nimi on osuva. Teos keskittyy lähes yksinomaan YK:n turvallisuus­neuvoston viiden pysyvän jäsenmaan erityisasemaan, jota Bosco pitää neuvoston suurimpana saavutuksena.

Turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten veto-oikeus on luonut ja ylläpitänyt sitä keskinäisriippuvuutta, jonka ansiosta maailma on välttynyt suurvaltasodalta ja ydinaseiden käytöltä toisen maailmansodan jälkeen.

Tämän saavutuksen nojalla Bosco antaa synninpäästön mo­nille YK:n epäonnistumisille, kuten Balkanin alueen liukumiselle väkivallan kierteeseen 1990-luvulla.

Bosco muistuttaa YK:n perustamisvaiheen maailmanpoliit­tisesta tilanteesta: Uusi suursota oli vältettävä ja maailmanjär­jestö rakennettava tämän tavoitteen ympärille. Kehitysmaiden nousu ja siirtomaiden vapautuminen olivat vasta edessä.

Boscon teos antaa uutta perspektiiviä joihinkin ajankohtai­siin YK:ssa esillä oleviin kysymyksiin. Bosco kertoo esimerkiksi, miten Brasilia oli jo vuonna 1945 lähellä tulla kutsutuksi YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi.

David L. Bosco: Five to rule them all. The UN Security Council and the Making of the Modern World. Oxford University Press 2009, 310 s.

Keskustelu turvallisuusneuvoston uudistamisesta ohitetaan teoksessa silti yllättävän vähällä. Myöskään Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan esiinmarssia ei käsitellä. Toisaalta Bosco selostaa tarkasti ja osuvasti niitä periaatteellisia ratkaisuja, joilla turvallisuusneuvosto oikeutti kansainvälisen yh­teisön voimankäytön Irakin joukkojen poistamiseksi Kuwaitista 1990-luvun alussa.

 

Kirjoittaja on ulkoasiainneuvos.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa