Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Pääkirjoitus

Mika Aaltola: Avaruus ei saa olla ihmiskunnan kirous

Teksti:
Julkaistu: 31.5.2023
Mika Aaltola

Kirjoittaja

Kirjoittaja on Ulkopolitiikka-lehden päätoimittaja.

Avaruus on meistä yhtä kaukana kuin Helsinki Tallinnasta, ja sen merkittävyys arjen sujuvuuden kannalta on yhä keskeisempi. Tiedämme avaruuden varassa huomisen sään, mitä tapahtuu Ukrainan rintamalla ja missä olemme kartalla. Ilman satelliittiyhteyksiä moni arkinen asia vaarantuisi.

Avaruus on globaali yhteiskäyttötila, joka on valtiosuvereniteetin ulkopuolella. Pyrkimyksenä on ollut luoda sääntöperäinen kudos tukemaan planeetan kannalta oleellista aluetta. Mutta pääsy avaruuden hyödyntämiseen ei ole tasaisesti jakautunut. Valtiot ja niiden luomat yritysten ekosysteemit hallitsevat avaruuden varassa tapahtuvaa toimintaa siviilipuolelta sotilaalliseen toimintaan.

Geopoliittinen torailu vaarantaa sopimusvaraista halua käyttää avaruutta koko ihmiskunnan tarpeisiin. Suurvallat kilpailevat avaruuden hyödyntämisessä. Sen havaitsee, kun tarkastelee Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden strategioita viime vuosikymmeniltä. Niissä käsitys avaruudesta globaalina yhteiskäyttöalueena on ajan mittaan muokkautunut yhteiseksi alueeksi ja viimein pelkäksi toiminta-alueeksi

Suomen kaltaisten pienten maiden, joiden oma esteetön pääsy avaruuteen on muiden käsissä, on syytä huolehtia yhteisten normien kestävyydestä kriiseissä.

Avaruus on myös niukkeneva resurssi. Kiertoradat ovat ruuhkaisempia, ja avaruusromua on yhä enemmän. Avaruus on ympäristönä yhä epä­varmempi ja siihen perustuvat toiminnot varsinkin kriisitilanteissa ovat yhä haavoittuvampia.

On traagista, että avaruuden koetaan olevan yhä vähemmän globaalin yhteistoiminnan tai säätelyn piirissä. Enemmän korostuvat nolla­summapelit ja maanpäällisten regressiivisten prosessien säteily avaruustoimintaan.

Valtiot ja yritykset, joilla on pääsy avaruuteen, ovat taipuvaisia käyttämään sitä oman etunsa mukaisesti. Tämä näännyttää avaruutta ihmiskunnan yhteisenä tilana erityisesti, koska osana suurvaltakilpailua esteetöntä käyttöä halutaan estää ja tuhota. Haavoittuvuuksien hyväksikäyttö uhkaa muuttaa säädellyn avaruustoiminnan keskinäisen vihamielisyyden areenaksi.

Myös Suomen pitää varautua lisääntyviin häiriöihin ja avaruuden sotilaallisen piirteen korostumiseen. Ennen kaikkea Suomen kaltaisten pienten maiden, joiden oma esteetön pääsy avaruuteen on muiden käsissä, on syytä huolehtia yhteisten normien kestävyydestä kriiseissä.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa