Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Miksi Suomen pitäisi liittyä Natoon, jos Ruotsi liittyy?

Teksti:
Julkaistu: 2.12.2013

Ruotsissa puolustusliitto Naton kan­natus nousee, ja Suomessa keskus­tellaan yhä kiivaammin puolustuk­semme tulevaisuuden edellytyksistä. Nato-keskustelussa todetaan usein, että Suomen tulee seurata, mitä Ruotsi tekee.

Miksi Suomen pitäisi liittyä puolustusliittoon, jos Ruotsi liittyy, euro-atlanttista turvallisuuspoliit­tista keskustelua edistävän Suomen Atlantti-seuran puheenjohtaja Liisa Jaakonsaari (sd.)?

”Ei Ruotsin takia pidä liittyä ei­kä Venäjän takia olla liittymättä. Jo­kainen maa tekee omat ratkaisunsa. Olisi kuitenkin aika outoa ajatella, edes teoriatasolla, että Suomi ainoana pohjoismaana jäisi Naton ulkopuolel­le. Pohjoinen puolustusyhteistyö olisi silloin vielä vähemmän vaihtoehto ja vielä enemmän pelkkää juhlapuhetta kuin nyt.”

”Ruotsi ei ole näillä näkymillä liittymässä Natoon, mutta siellä vi­rinnyttä keskustelua kannattaa seu­rata. Suomessa esitetään jäsenyyden vaihtoehdoksi vuoronperään EU:n turvatakuita tai pohjoismaista puo­lustusyhteistyötä, mutta molemmat vaihtoehdot sulavat kuin lumilinna ympäriltä.”

”Nato ei ole taivas eikä helvetti. Se on poliittinen, demokraattisten hallitusten muodostama järjestö, jos­sa ovat mukana Suomea, Ruotsia, Itävaltaa, Maltaa ja Irlantia lukuun ottamatta kaikki muut Euroopan uni­onin jäsenmaat. Suomi jumppaa Na­ton mukana, mutta ei halua osallistua siellä tapahtuvaan päätöksentekoon. Outoa, mutta kansalaisten tuntoja on kunnioitettava.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa