Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Miksi Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä on kykenemätön päätöksentekoon?

Teksti:
Julkaistu: 19.9.2013

Yhdysvaltain poliittisen järjestelmän päätöksentekokykyä on tämän ja edellisen kongressin kaudella moitittu halvaantuneeksi, eikä syyttä. Vuoden alusta toiminut kongressi oli kesään mennessä säätänyt 31 lakia. Avoimia lakiesityksiä oli yli 5 200.

Miksi Yhdysvaltain poliittinen koneisto ei kykene päättämään, kon­gressin valtaoikeuksista väitellyt tut­kija Anna Kronlund Ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksesta?

”Yhdysvaltain järjestelmä perus­tuu siihen, että kongressin lainsäädän­tövalta, presidentin toimeenpanovalta ja korkeimman oikeuden tuomiovalta ovat erillisiä mutta niillä on valtuuksia suhteessa toisiinsa. Presidentin ja kon­gressin suhteeseen kuitenkin vaikutta­vat päivänpolitiikka, yleinen mielipide ja puolueiden voimasuhteet.”

”Presidentin valta kasvoi toi­sen maailmansodan jälkeen, kunnes kongressi 1970-luvun alussa havahtui ulkopoliittisen valtansa vähenemiseen. Kongressi alkoi vaatia vallanjaon tar­kistamista etenkin sodan ja poikkeus­tilan julistamiseen liittyvissä kysymyk­sissä.”

”Demokraateilla on nyt enem­mistö senaatissa, republikaaneilla edustajainhuoneessa. Jotta laki tulee hyväksytyksi, sen tulee mennä läpi samassa muodossa sekä senaatissa että edustajainhuoneessa ja saada presidentin hyväksyntä. Jotta järjes­telmä tässä tilanteessa toimisi, laeista pitäisi päästä yhteisymmärrykseen yli puoluerajojen.”

”Viime aikoina kongressissa on kuitenkin äänestetty puolueuskollises­ti. Se voi johtua siitä, että puolueiden näkemykset ovat aiempaa kauempana toisistaan. Polarisaatio ei sinänsä ole uusi ilmiö, mutta sen aiheuttamasta järjestelmän paralyysistä puhutaan nyt enemmän kuin ennen.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa