Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Miten IAEA valvoo Iranin ydinsopua, Tero Varjoranta?

Jos Iran vielä yrittää kehittää ydinaseen, se saadaan varmasti selville, sanoo Kansainvälisen atomienergiajärjestön iaea:n varapääjohtaja Tero Varjoranta.

Teksti:
Julkaistu: 17.9.2015

Iranin ydinohjelmasta päästiin heinäkuussa sopuunyli kymmenen vuoden väännön jälkeen. Sopimuksen on määrä rajoittaa Iranin kykyä käyttää uraania tai plutoniumia ydinaseidenvalmistamiseen. Kuinka merkittävästä sopimuksesta on kyse?

Se on historiallinen saavutus monessa suhteessa. Kysymys on ollut auki toistakymmentä vuotta, ja nyt saavutettu tulos on paras, mitä oli saavutetta­vissa. Se muuttaa ihan selvästi Iranin ydinohjelman luonteen.

Mikä oli IAEA:n rooli neuvotteluissa?

IAEA oli hyvin aktiivisesti mu­kana, sillä kaikki neuvotteluis­sa päätetyt ydintekniset asiat tulevat meidän tarkkailtavak­semme. Viimeiset neljä neu­votteluviikkoa olimme tämän asian työllistämiä vuorokauden ympäri ilman mitään vapaita.

Kyetäänkö sopimuksen avulla oikeasti varmista­maan, että Iran ei voi kehittää ydinasetta?

Sopimus on sekä kestoltaan että yksityiskohdiltaan varsin kattava. Se tuo valvontaan sellaiset välineet, että saamme varmasti selville, jos Iran yrittää kehittää ydinaseen. Erityisen laajat tarkkailuvaltuudet IAEA:lle suo sopimuksen lisäpöytäkirja.

Lisäpöytäkirjan avulla saamme muun muassa jatkuvasti tietoja kaikesta ydinenergiaan liittyvästä tutkimuksesta Iranissa, pysymme kärryillä ydinpolttoaineen kierrosta, kaivostoiminnasta ja uraanin jalostuksesta sekä saamme pääsyoikeudet kaikkialle maa­han niin siviili- kuin sotilaskohteisiinkin. Tarkkailutoiminnan muut osat kevenevät asteittain, mutta lisäpöytäkirja on voimassa maailman tappiin saakka.

Miten asiat etenevät nyt käytännössä?

Ensimmäiseksi teemme syk­syn mittaan selvityksen Iranin ydinhistoriasta eli maan tähän mennessä toteuttamista ydinohjelmista. Sen pitää valmistua vuoden loppuun mennessä, tai muuten koko iso sopimus rau­keaa. Se ei olisi Iraninkaan etu.

Kun ydinhistoriaan liittyväennakkoehto on täyttynyt, astuu sopimuksen seuraava vaihe lisäpöytäkirjoineen voi­maan. Toinen ennakkoehto sopimuksen etenemiselle on, että Iran on purkanut rikastusinfrastruktuuriaan ja muuttaa muun muassa Arakin ydinreaktorin sisuskaluja niin, että plutoniumia ei voida enää tuottaa niin paljon. Sopimuk­sen astuessa voimaan purkau­tuu myös suuri määrä Iranin vastaisia talouspakotteita.

Meillä on hyvät suhteet maailman johtaviin tiedustelupalveluihin, ja saatamme saada niiltä vinkkejä.

Minkälaista IAEA:n tarkkai­lijoiden käytännön työ on? Kuinka voimakkaasti olette läsnä Iranissa?

Meillä on Iranissa parasta väkeämme jo nyt koko ajan. Emme kerro julkisuuteen tarkkailijoiden määrää, mutta toimintamme kuukausibudjetti Iranissa on tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa euroa. Kun tä­mä sopimusjärjestelmä lähtee käyntiin, ei panostuksemme ainakaan siitä pienene.

Valvonnan alla on nyt yh­teensä 27 kohdetta. Joukossa on kolme herkkää ja tärkeää koh­detta, joissa olemme joka päivä fyysisesti läsnä. Vertaamme havaintojamme Iranin toimitta­miin tietoihin varmistaaksem­me, että kentällä tapahtuu juuri sitä mitä meille on ilmoitettu. Lisäksi meillä on kameravalvon­taa ja automaattisia sinettejä; analysoimme satelliittikuvia, otamme näytteitä laitosten sisältä ja ympäristöstä sekä teemme muita tarkistuksia.

Toiminta tähtää kahteen asiaan: haluamme todentaa, että Iranin kertomat tiedot pi­tävät paikkansa ja että mitään meille ilmoittamatonta toimin­taa ei ole meneillään.

Miten voitte varmistaa, että mitään salaista tai maanalaista toimintaa ei ole käynnissä?

Esimerkiksi Fordon rikastus­laitos oli rakennettu vuoren sisään ja Natanzin laitos maan alle. Ne eivät pysyneet salassa, vaan selvisivät meille monta eri kautta. Käytämme koko ajan satelliittivalvontaa, analysoim­me maassa tehtävää ydintut­kimusta ja esimerkiksi poliitik­kojen julkisia lausuntoja. Lisäksi meillä on hyvät suhteet maail­man kaikkiin johtaviin tiedus­telupalveluihin, ja saatamme saada niiltä vinkkejä.

Maanalaisen laitoksen rakentaminen ei ole mikään yhden ihmisen juttu, vaan siinä on aina rahaa ja tekijöitä mu­kana, ja silloin tieto liikkuu. Emme kuitenkaan luota kos­kaan vain yhteen lähteeseen, vaan varmistamme, että tie­to pitää varmasti paikkansa. Luotettavuus on hyvin tärkeää, eikä virheisiin ole varaa.

Kuinka vaikea tarkkailutehtävä Iranissa on luvassa?

Ei se helppo tule olemaan. Iran on valtavan suuri maa, ja siellä on paljon erilaista toimintaa eri puolilla. Pidämme kuitenkin marginaaliemme avulla huolen, että emme joudu kyseenalai­sille vesille, vaikka jossain päin maata tulisikin hidasteita. Eli teemme töitä ikään kuin va­rastoon enemmän kuin sopimukset antaisivat myöten. Irankin ymmärtää, että asioi­den sujuminen jouhevasti on sen etu. Jos emme pysty teke­mään jotain, niin Iranhan siitä kärsii. Aina on pientä hikkaa siellä täällä, muttei mitään hallitsematonta.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa