Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Miten kansalaisuudettomat matkustavat valtiorajojen yli?

Teksti:
Julkaistu: 11.5.2014

Maailmassa on YK:n pakolaisjärjes­tön UNHCR:n mukaan ainakin kym­menen miljoonaa ihmistä, jolla ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Kansalaisuudettomuus voi johtua esimerkiksi kansalaisuutta koskevista laeista, jotka syrjivät joitakin vähem­mistöjä. Esimerkiksi Baltian maissa asuu huomattava määrä etnisiä ve­näläisiä, joilla ei ole minkään maan kansalaisuutta.

Miten kansalaisuudettomat ihmi­set matkustavat valtioiden rajojen yli, Rajavartiolaitoksen ylitarkastaja Max Janzon?

”Lähtökohta on, että jokaisella ihmisellä on rajojen ylittämiseen oi­keuttava matkustusasiakirja. Muuka­laispassi voidaan myöntää Suomessa olevalle ulkomaalaiselle, jos hän on kansalaisuudeton tai jos hän ei voi saada passia kotimaansa viranomai­selta. Maahanmuuttovirasto päät­tää muukalaispassin myöntämisestä Suomessa olevalle ulkomaalaiselle. Suomen rajoilla eri valtioiden myöntä­millä muukalaispasseilla matkustavia tavataan päivittäin.”

”Muukalaispassin lisäksi kansalai­suudettomalla on aina jonkin valtion myöntämä oleskelulupa. Jos kansalai­suudettomalla on oleskelulupa toises­sa Schengen-maassa, kuten Saksassa, Suomen rajalla tehdään samanlainen tarkastus kuin minkä tahansa kol­mannen maan kansalaiselle, jolla on Schengen-valtion oleskelulupa.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu