Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Nykyajan ruumiinavaus

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Timothy Snyder: The Road to Unfreedom. Russia, Europe, America. The Bodley Head 2018, 359 s.

Historiankirjoja lukiessa maailma asettuu hetkittäin kontekstiin. Nyky­hetki sen sijaan liukuu ohi kuin Twitter-virta. Maailma tuntuu liian absur­dilta, jotta sitä voisi ymmärtää.

Sitä arvokkaampi on Yalen historian professorin Timothy Snyderin tuore kirja The Road to Unfreedom, joka tarjoaa läpi­leikkauksen maailman tilasta. Ukrainaa tunteva Snyder aikoi kirjoittaa kirjan Venäjästä ja Ukrainasta, kunnes oivalsi kaiken käsittelemänsä liittyvän tiiviisti myös Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.

Eurooppa katseli käsiään levitellen, kun Vladimir Putin rakensi Venäjälle menneisyy­teen tuijottavan, fiktioon ja manipulaatioon perustuvan imperiumin, joka seisoo savija­loilla. Sama tapahtuu Donald Trumpin Yhdysvalloissa – Venäjän tuella. Vaaleihin sekaantumisen lisäksi Trumpin taustalla vaikuttaa Snyderin mukaan venäläisten oligark­kien raha.

Snyder tarkastelee kah­den valtion ja niiden välissä ihmettelevän Euroopan histo­riaa kahden käsitteen kautta. »Välttämättömän politiikka» (politics of inevitability) esittää, että markkinatalouteen ja demokratiaan perustuva edis­tys etenee vääjäämättömästi, eikä muita vaihtoehtoja ole.

Venäjän – ja Trumpin Yhdysvaltojen – johtava peri­aate puolestaan on Snyderin mukaan »ikuisuuden politiikka» (politics of eternity). Siinä oma kansakunta esitetään vihollis­ten ympäröimänä »valittuna kansana». Hallinnon tehtävänä tässä ajattelussa on tarjota suojaa ulkoisilta uhkilta, mutta ei kehittää yhteiskuntaa vaik­kapa peruspalvelujen kautta.

Snyder käyttää oivallista termiä »skitsofasismi» kuvaa­maan Venäjällä vallitsevaa käsitteiden sekaannusta, jossa fasistisia ajatuksia edustavat tahot haukkuvat vastustajiaan fasisteiksi. Toisen maailman­sodan kauhuja ja voittoa fasismista käytetään väkivallan oikeuttamiseen. Skitsofasistien homofobiset ja juutalaisvastai­set narratiivit maistuvat myös Euroopan äärioikeistolle.

Trumpin populismi on puolestaan »sadopopulismia»: siinä, missä perinteinen popu­lismi kosiskelee köyhiä, Trum­pin linjaukset kurjistavat heitä entisestään.

Snyder pitää Trumpia falskiudessaan lähinnä fiktii­vistä muistuttavana henkilönä. Epäonnistunut liikemies, jonka bisnekset pelasti venäläinen raha ja josta tehtiin tosi-TV:n avulla »menestyjä». Tarvittiin kuitenkin vielä amerikkalaisten usko ikuisuuden politiikkaan, jotta Trump saattoi nousta presidentiksi.

Twitter-tohinassa kenel­lekään ei tullut mieleen, että Yhdysvallat on 2010-luvulle tultaessa muuttunut yhtä eri­arvoiseksi kuin Venäjä. Opioidiriippuvuus niittää työikäisiä, ja päivittäin noin 20 sotaveteraania tekee itsemurhan. Mitä huonompi kansanterveys osa­valtiossa, sitä todennäköisempi oli Trumpin voitto.

Sekä välttämättömän että ikuisuuden politiikka ovat historiattomia ja johtavat vain uusiin valheisiin. Kirjansa lopussa Snyder tarjoaa kol­mannen tien: vastuun politii­kan (politics of responsibility), joka perustuu faktoihin ja tasa-arvoon. Valitettavasti molemmat näistä arvoista ovat nyt vaakalaudalla.

Kirjoittaja on Lääkärin sosiaalinen vastuu ry:n toiminnanjohtaja ja vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa