Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Analyysi

Oikeiston valtakausi loppunee Tanskassa

Sosiaalidemokraattien ennustetaanvievän voiton parlamenttivaaleissa.

Teksti:
Julkaistu: 10.3.2011
Kansanpuolueen puheenjohtaja Pia Kjærsgaard

Vuodesta 2007 vallassa olleen keskus­taoikeistolaisen hallituksen muodos­tavat liberaali Venstre ja Konservatiivi­nen kansanpuolue. Tanskassa pidetään parlamenttivaalit viimeistään marras­kuussa. Vasemmistoliberaali oppositio on johtanut viimeaikaisia kannatusky­selyitä. Vaalivoittoon näyttävät kirivän kymmenen vuotta oppositiossa olleet sosiaalidemokraatit.

”Keskustelun kohdistuminen talou­teen, veroihin, eläkkeiden leikkaukseen ja valtiontalouden pitkän aikavälin vai­keuksiin tuntuu auttavan oppositiota enemmän kuin hallitusta”, sanoo Tans­kan ulkopoliittisen instituutin (DIIS) vanhempi tutkija Pertti Joenniemi.

Tuloksen arvioimista vaikeuttaa hänen mukaansa populistisen ja maa­hanmuuttajiin kriittisesti suhtautuvan Tanskan kansanpuolueen asema. ”Vä­hemmistöhallitus on nojannut sen tu­keen, ja Kansanpuolueen arveltiin jossain vaiheessa liittyvän myös hallitukseen. Tä­män vuoksi tulevan hallituksen kokoon­panon ennakointi on yhä vaikeampaa.”

Maahanmuuttoon, islamiin sekä ter­rorismiin liittyvät teemat ovat Joennie­men mukaan Tanskan politiikan kesto­aiheita, ja Kansanpuolueen huomattava menestys on johtanut populistisen ajat­telun leviämiseen myös muuhun puolue­kenttään. Ainoastaan laitavasemmisto sekä Radikale Venstre, joka nimestään huolimatta on oikeistoliberaali puolue, edustavat maahanmuuttajamyönteisiä kantoja.

Afganistan on nousemassa kuumaksi aiheeksi. ”Tanskan osallistumista Afga­nistanin kriisinhallintaoperaatioon ei aiemmin ole juuri kyseenalaistettu. Eri­laiset puolustushallinnon piirissä sattu­neet vuodot, hallitukseen kohdistuneet salailuepäilyt, nykyisessä operaatiossa kuolleet noin 40 sotilasta sekä Afganis­tanin kriisinhallinnan huomattavat ta­loudelliset kustannukset ovat kuitenkin herättäneet myös kritiikkiä”, Joenniemi mainitsee.

Tanska päätti helmikuussa vetää tais­telujoukkonsa Afganistanista vuoteen 2014 mennessä.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu