Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Puhtoiset veroparatiisit

Teksti:
Julkaistu: 30.3.2012
KUVA : FLICKR / KAFEOLE

Transparency Internationalin vuosit­tainen korruptioindeksi on yksi seu­ratuimmista valtioiden välisistä ”kau­neuskilpailuista”. Suomen ja muiden Pohjoismaiden ohella kestomenestyjiä tutkimuksessa ovat veroparatiisit.

Viimeisimmässä vähiten korruptoi­tuneiden maiden listauksessa Singapore on sijalla 6, Sveitsi sijalla 8 ja Luxemburg sijalla 11. Samat maat komeilevat kuu­den ensimmäisen joukossa rahavirtojen salailua mittaavalla Tax Justice Network -asiantuntijajärjestön listalla, jossa Sveit­si on ykkösenä.

Järjestön Financial Secrecy Index luokittelee alueet sen mukaan, missä varallisuus on parhaiten piilossa veroviranomaisilta ja julkisuudelta, ja painot­taa tulokset alueiden kautta kulkevien rahavirtojen suuruudella.

Veroparatiisivertailussa korkealle si­joittuvat Karibian ja Englannin kanaalin saaret eivät ole mukana korruptiovertai­lussa, muttaliki kaikki muut 20 pahim­maksi veroparatiisiksi luokiteltua maata tai aluetta ovat vähiten korruptoitunei­den joukossa.

Transparencyn Corruption Percep­tion Index perustuu kyselytutkimuksiin, joilla kartoitetaan vain käsityksiä polii­tikkojen ja virkamiesten korruptoitu­neisuudesta. Tutkimus ei myöskään ota huomioon ilmiön kansainvälisiä ulot­tuvuuksia. Käytännössä kaikilla hirmuhallitsijoilla Mobutusta Mubarakiin on ollut esimerkiksi salainen pankkitili Sveit­sissä tai jossain muussa veroparatiisissa.

Transparencyn tunnetuinta indeksiä on arvosteltu myös siitä, ettei se ota huo­mioon ”korruptiopalveluja”, joita vero­paratiisit tarjoavat yksityiselle sektorille. Tiukan pankkisalaisuuden ja niukan ve­rotietojen vaihdon suojissa suuryritykset voivat kierrättää voitot ja tappiot yri­tyksen sisällä siten, ettei veroja makseta minnekään. Tässä kierrätyksessä laillisen ja laittoman raja on veteen piirretty viiva.

 

Kirjoittaja on ulkoministeriön tiedottaja ja vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu