Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Puna-armeijan seikkailut Afganistanissa

Teksti:
Julkaistu: 10.12.2011
Rodric Braithwaite: Afgantsy. The Russiansin Afghanistan 1979–89. Profile Books 2011, 417 s.

Afgantsy on yksityiskohtainen tut­kielma Neuvostoliiton toimista Afganistanissa vuosina 1979–89. Teos käsittelee Neuvostoliiton Afganistanin-sodan poliittisia taustoja, politbyroon päätöksentekoa, puna-armeijan toimia sodan eri vaiheissa ja sodan vaikutuk­sia neuvostoyhteiskuntaan. Kirjan nimi viittaa Afganistanissa taistelleisiin puna-armeijan veteraaneihin.

Kirjoittaja Rodric Braithwaite toimi diplomaattina Neuvostoliitossa puna-armeijan vetäytyessä Afganistanista. Af­gantsy perustuu ensisijaisesti venäläisiin lähteisiin ja puna-armeijan veteraanien haastatteluihin.

Kirja sisältää koko joukon vank­kaa faktaa, mutta teokseen on nivottu myös lukuisia yksittäisten sotilaiden kertomuksia sodan arjesta. Braithwai­ten teoksesta heijastuu kirjoittajan syvä sympatia sitä kärsimystä kohtaan, joka sodasta koitui afgaaneille ja kymmenille tuhansille neuvostokansalaisille.

Kirja kuvaa hyvin myös sitä, kuinka vaikeaa Neuvostoliiton oli yrittää modernisoida yhteiskuntaa, joka ei halunnut tulla modernisoiduksi. Braithwaitenmukaan useat puna-armeijan kenraalit varoittivat, että Afganistania ei voida vakauttaa eivätkä afgaanit kykene hal­linnoimaan maataan, kuten heidän ulkomaiset liittolaisensa toivoivat.

Sodan seuraukset ja vaikutukset Afganistanille ovat tunnettuja. Vähemmän tun­nettua on se, miten sota vaikutti neuvosto­yhteiskuntaan. Virallisten lukujen mukaan puna-armeija menetti 15 015 sotilasta. Yli 50 000 haavoittui ja yli 10 000 invalidisoi­tui. Vertailun vuoksi: Vietnamin sodassa kaatui yli 50 000 yhdysvaltalaista.

Neuvostoliiton Afganistanin-seikkai­lua on usein pidetty neuvostoimperiumin lopun alkuna. Kun sodassa kaatuneita sotilaita alettiin tuoda kotiin, yleinen mielipide ryhtyi kyseenalaistamaan Neuvostoliiton toimia Afganistanissa. Tavalliset ihmiset kirjoittivat kirjeitä kommunistipuolueelle ja sanomalehtiin. Sotilaiden äitien liikkeestä tuli ensim­mäinen aito kansalaisoikeusliike, joka sai voimaa Mihail Gorbatšovin valta­kaudella. Neuvostoliiton poliittinen ja taloudellinen rakenne oli rappeutumassa, ja nöyryytys Afganistanissa lisäsi kansa­laisten epäuskoa järjestelmää kohtaan.

Braithwaite ei varsinaisesti vertaa Neuvostoliiton ja Nato-johtoisen krii­sinhallintaoperaation ISAFin toimintaa Afganistanissa, mutta neuvostomiehityk­sen ja nykytilanteen väliset yhtäläisyydet ovat yllättävän selvät.

Puna-armeija voitti suurimman osan yksittäisistä taisteluista mutta ei kyennyt pitämään valtaamiaan alueita hallussaan. ISAF pyrkii siirtämään turvallisuusvas­tuuta Afganistanin armeijalle, kuten teki myös puna-armeija. Neuvostoliitto lähet­ti tuhansia siviilejä erilaisiin koulutus- ja mentorointitehtäviin tukeakseen silloista afgaanihallintoa. Lisäksi Neuvostoliitto antoi Afganistanille mittavaa kehitys­apua erilaisina infrastruktuurihankkeina.

Sodan viimeisessä vaiheessa Kreml pyrki löytämään maahan myös poliit­tista ratkaisua ja sovintoa. Lisäksi on muistettava, että vaikka puna-armeija vetäytyi Afganistanista vuoden 1989 lo­pulla, presidentti Mohammad Najibul­lahin kommunistihallinto luhistui vasta vuonna 1992 Neuvostoliiton hajottua, kun mittava taloudellinen tuki loppui.

Nykytilannetta pohtiessa herää vää­jäämättä kysymys siitä, onko myös ISAF-operaation yritys vakauttaa Afganistan vain tekohengitystä presidentti Hamid Karzain hallinnolle, joka ei sekään nauti afgaanien laajaa luottamusta. Britannian entinen Afganistanin-suurlähettiläs She­rard Cowper-Coles on omassa arviossaan todennut, että ”tämä on kirja, jonka mei­dän olisi pitänyt lukea kymmenen vuotta sitten ja jota tarvitsemme enemmän kuin koskaan juuri nyt”.

 

Kirjoittaja toimii neuvonantajana ulkoministeriössä.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa