Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Puolikas planeetta talteen

Runsas seitsemäsosa maapallon maapinta-alasta on suojeltu.

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Amerikkalaisbiologi E. O. Wilson on esittänyt radikaalin yksinkertaista keinoa ekologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi: suojellaan puolet maapallon pinta-alasta.

Jos asiaa tarkastellaan valtioiden tasolla, kaksi maata yltää Wilsonin tavoitteeseen: Venezuela ja Slovenia. Trooppinen Venezuela on panostanut suojeluun jo vanhastaan, sillä esimerkiksi maan kaikki 42 kansallispuistoa on perustettu jo 1900-luvulla. Sloveniassa puolestaan suojelun piiriin on tullut huomattava määrä lisää alueita 2000-luvun puolella.

Klikkaa kuva suuremmaksi.

Koko maailman maapinta-­alasta 14,8 prosenttia on tavalla tai toisella suojeltuja alueita. Suomi osuu hyvin lähelle keskiarvoa: meillä 15 prosenttia maan pinta-alasta kuuluu suojelun piiriin.

Lukuihin kannattaa kuitenkin suhtautua tietyllä varauksella, sillä kaikki suojelualueet on niissä niputettu yhteen. Kansainvälisen luonnon­suojeluliiton (IUCN) luokittelussa suojelualueet erotellaan seitsemään luokkaan suojelun tiukkuuden mukaan.

Tiukimman suojelun piiriin kuuluvilla alueilla, kuten Suomen luonnonpuistoissa, liikkuminen on usein sallittua vain tutkijoille. Kansallispuistot palvelevat sekä suojelua että turismia, kun taas väljimmän suojelun alueilla tavoitteena on suojelu luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen avulla.

Tiukkakaan suojelu ei takaa alueen luonnon säilymistä, mikäli valvontaan ei ole riittäviä resursseja. Science-lehdessä keväällä 2018 julkaistun artikkelin mukaan jopa kolmannes maapallon suojelualueista on jollain tavalla uhattuina.

Köyhemmissä maissa suojelua heikentävät puutteelliset resurssit valvontaan ja korruptio. Suojelualueiden uhkana ovat esimerkiksi salametsästys, metsähakkuut ja jopa kaivostoiminta. Esimerkiksi Venezuelassa Canaiman kansallispuistosta on paljastunut kaivostoimintaa.

Vauraammissa maissa tyypillisiä uhkia on suojelu­alueiden virkistyskäyttö ja vieraslajien leviäminen. Suojelua voidaan myös heikentää täysin laillisin keinoin. Esimerkiksi Australian länsirannikolla sijaitseva Barrow Island on tiukimman suojeluluokituksen alue, jonne öljy-yhtiö Chevron on kuitenkin asianmukaisten lupien kanssa rakentanut maakaasun tuotantolaitoksen.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa