Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Silta yli kapean rajan

Maailman rajat: Botswana-Sambia

Teksti:
Julkaistu: 16.9.2012

Botswanan ja Sambian välinen lauttamatka Sambesijoen yli on sikäli poikkeuksellinen, että jos lautta harhau­tuisi satakin metriä ylä- tai alajuoksun suuntaan, jouduttaisiin jo Namibian tai Zimbabwen alueelle.

Sambesi- ja Chobejoen yhtymäkoh­dassa muodostuu melkein neljän valtion yhteinen rajapyykki, mutta pieni kaista­le Botswanaa tunkeutuu Namibian ja Zimbabwen väliin. Niinpä Botswana ja Sambia hipaisevat toisiaan vajaan parinsadan metrin matkalla. Kyseessä on yksi maailman lyhimmistä valtiorajoista.

Vaan ei niin pientä rajaa, etteikö siitä saisi kiistoja aikaiseksi. Takavuosina Etelä-Afrikan ja Rhodesian eli nykyisen Zimbabwen alueen apartheid-hallitukset väittivät, ettei Botswanalla ja Sambial­la olisikaan yhteistä rajaa ja että koko lauttayhteys olisi näin ollen laiton.

Lautan korvaamista sillalla on suun­niteltu jo pitkään. Lautan kuljetuskyky on vähäinen, ja rekat joutuvat jonot­tamaan jopa päiväkausia päästäkseen joen yli. Vuonna 2003 liian raskaassa kobolttilastissa ollut rekka kaatoi koko lautan. Onnettomuudessa kuoli ainakin 18 ihmistä.

Eteläisen Afrikan kehitysyhteisö SADC pitää Botswanan ja Sambian vä­listä yhteyttä yhtenä eteläisen Afrikan tärkeimmistä kuljetusreiteistä. Viime vuoden lopulla Afrikan kehityspankki hyväksyi projektisuunnitelman, ja sillanrakentaminen on tarkoitus aloittaa joulukuussa 2012, jos rahoitus varmistuu.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa