Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Suomi jäi kimppakyydistä

Jos Bablacar ei soita kelloja, tiedätkö, mitä ovat Shareyourmeal ja Hopwork?

Teksti:
Julkaistu: 1.5.2017

Vain noin kahdeksan prosent­tia suomalaisista on Euroba­rometrin mukaan käyttänyt jotain jakamistalouden alus­taa. Vastaava prosenttiluku Ranskassa on 36. Jakamis- tai yhteistyötalouden alustoilla tarkoitetaan internetin kaup­papaikkoja, joissa palveluja tarjoavat ja ostavat ihmiset kohtaavat.

Blablacar on Ranskassa vuonna 2006 perustettu kimppakyytipalvelu. Vuonna 2015 sillä oli brittiyhtiö PwC:n raportin mukaan 25 miljoonaa jäsentä.

Shareyourmeal puolestaan on voittoa tavoittelematon, kotikokkien ruoan jakamiseen kehitetty alusta, Hopwork taas työnantajia paikallisiin free­lancereihin yhdistävä palvelu. Maailmanlaajuisesti tunne­tuimpia jakamistalouspalveluita sen sijaan ovat majoituspalvelu Airbnb ja kuljetuspalvelu Uber.

Euroopan komissiolla on yhteistyötaloutta koskeva toimintasuunnitelma, josta parlamentin sisämarkkinavaliokunta äänesti toukokuun alussa. Valiokunta korosti päätöslauselmassaan kilpailun kannalta reiluja oloja, työnte­kijöiden oikeuksista huolehti­mista ja verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Laajemmin kyse on komis­sion esittelemästä sosiaalisten oikeuksien pilarista, joka pyrkii vastaamaan työelämän muu­toksiin.

Miksi uudet palvelut ovat saaneet Suomessa verrattain vähän jalansijaa?

Jakamistalouteen perehty­nyt Sitran johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti pitää osa­syynä Suomen väestöä, joka on Euroopan ikääntyneimpiä. Jakamistalouspalveluja käyttä­vät erityisesti nuoret. Toiseksi Suomessa on verrattain jäykät säädökset. Kolmanneksi kyse voi olla halusta omistaa:

»Olemme vaurastuneet pitkällä aikavälillä katsottuna suhteellisen äskettäin, joten Suomessa on vielä perinteisen omistamisen himoa enemmän kuin maissa, jotka ovat olleet vauraita jo pidempään.»

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa