Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Suomi tukee naisten asemaa

Teksti:
Julkaistu: 15.12.2015

Suomen syksyllä päivitettä­vänä olleen kehityspoliittisen linjauksen mukaan kehityspolitiikassa on kuluvalla hallitus­kaudella neljä painopistettä.

Suomi pyrkii ensinnä­kin parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa. Toiseksi Suomi tukee kehitysmaiden yhteiskuntien toimivuutta, siis esimerkiksi korruption kitkemistä ja verojärjestelmien kehittämistä.

Kolmanneksi Suomi tarjoaa kehitysmaille ruokaan, veteen ja energiaan liittyvää teknolo­gista osaamistaan, ja neljän­neksi painotetaan kehitysmai­den oman yksityisen sektorin vastuuta kehityksessä.

Kehitysministeri Lenita Toivakan mukaan painopis­teet nousevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, jotka hyväksyttiin syyskuussa.

»Kriisien aikana kehitys­avun tarve kasvaa mutta myös muuttuu. Perinteiset keinot eivät enää yksin riitä, vaan avun rinnalle tarvitaan uusia toimintatapoja, etenkin yksi­tyisen sektorin innovaatioita, teknologiaa ja rahoitusta», Toivakka sanoo.

Suomi leikkaa kehitys­rahoitustaan suhteellisesti eniten YK-järjestöiltä. Toivakan mukaan Suomi suuntaa perus­rahoitusta vastaisuudessa niille YK-järjestöille, joiden työ on parhaiten linjassa neljän painopistealueen kanssa: naistenjärjestö UN Wome­nille, väestörahasto UNFPA:lle, lastenjärjestö Unicefille ja kehitysohjelma UNDP:lle.

Muilta YK-järjestöitä Suomi vetää perusrahoituksensa pois. Joidenkin järjestöjen, kuten ympäristöjärjestö Unepin, kanssa jatketaan hankeyhteis­työtä.

»Mietimme koko ajan myös sitä, miten pystymme tulevai­suudessa lisäämään rahoitusta. Yksityiskohdista emme ole vielä sopineet, mutta keinoja etsitään», Toivakka sanoo.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu