Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Tilaus vasemmistopopulismille

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Robert Kuttner: Can Democracy Survive Global Capitalism? W. W. Norton & Company 2018, 384 s.

Pitkän linjan toimit­taja, tietokirjailija ja American Prospect -lehden perustaja Robert Kuttner yrittää asettaa Donald Trumpin ja muiden oikeisto­populistien nousun laajem­paan kontekstiin kirjassaan Can Democracy Survive Global Capitalism?

Kuttnerin mukaan Trumpin yllätysvoiton taustalla on usei­den pitkäaikaisten tekijöiden kasautuva vaikutus. Keskeistä on vasemmisto- ja keskusta­poliitikkojen antautuminen taloudelliselle liberalismille.

Kuttner kertoo, miten libe­raalipiireissä ajateltiin yleisesti kylmän sodan jälkeen, että globalisaatio edistää auto­maattisesti poliittista libera­lismia ja demokratiaa. Näin olikin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Hyvinvointi kasvoi ja tasa-arvo edistyi, mikä ei Kuttnerin mukaan selity ainoastaan sodan tuhojen korjaamisella, vaan tuolloin harjoitetulla politiikalla.

Viime vuosikymmeninä glo­balisaatio on levittänyt ainoas­taan taloudellista liberalismia, Kuttner katsoo. Samalla siitä on tullut demokratiaa naker­tava voima.

Kansallisvaltioiden sisällä valta on keskittynyt aiempaa enemmän poliittisen ja talou­dellisen eliitin hyväksi. Lisäksi yhä useammat asiat karkaavat kansallisen päätöksenteon ulkopuolelle. Eliitti voi vai­kuttaa niihin edelleen omilla vaikutuskanavillaan toisin kuin alemmat sosiaaliluokat. Samalla varallisuus on keskit­tynyt ja keskiluokan tulokehi­tys on polkenut paikallaan.

Kun vasemmisto- ja kes­kustapuolueet ovat osallistu­neet taloudellisen liberalismin ajamiseen, vasemmiston jättämän tyhjiön ovat täyt­täneet oikeistopopulistit. He taas saattavat ajaa avoimen illiberaalia politiikkaa, kuten Viktor Orbán Unkarissa.

Kovinta kritiikkiä kirjassa saa niin sanottu kolmannen tien politiikka, jota Kuttner pitää pääosin vastuullisena edellä kuvattuun tapahtumakulkuun. Kolmannella tiellä tarkoitetaan poliittista suuntausta, jonka oli tarkoitus esittää vaihtoehto sekä kapi­talismille että kommunismille. Kuttnerin mukaan kolman­nen tien poliitikot, kuten Bill Clinton, Tony Blair ja Gerhard Schröder kuitenkin varmistivat uusliberalismin voiton kaikkialla länsimaissa.

Kuttnerin kirja on myös kansallisvaltion puolustuspuhe. Kansallisvaltiot ovat ainoat instituutiot, joissa demokratia tosiasiallisesti toteutuu, joten demokratiaa voidaan vahvistaa palauttamalla valtaa ylikansal­liselta tasolta kansallisvaltioille. Tämä alkaisi finanssimarkkinoiden tiukemmalla säänte­lyllä. Kuttner esittää muun muassa valuutansiirtoveron eli Tobinin veron käyttöönottoa sekä liike- ja sijoituspankkien erottamista toisistaan.

Kuttnerin analyysi on avoimen poliittista. Oikeistopopulismin vastavoimaksi hän toivookin vasemmistopopu­lismia, joka aidosti puhuttelisi kurjistunutta työväenluokkaa. Kuttnerin mielestä Bernie Sanders oli oikeilla jäljillä vaalikampanjassaan, mutta vielä rohkeampia avauksia kaivataan.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa