Toimitus


Mika Aaltola
Vastaava päätoimittaja
mika.aaltola@ulkopolitiikka.fi
09 432 7780


Toimituspäällikkö
joonas.porsti@ulkopolitiikka.fi
09 432 7715


Toimitussihteeri
Anna-Kaisa Hiltunen
(virkavapaalla)


Toimitussihteeri
Laura Myllymäki
laura.myllymaki@ulkopolitiikka.fi
09 4327711


Julkaisutoimittaja
Kaarina Vainio
kaarina.vainio@ulkopolitiikka.fi
09-4327717


Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Erja Kangas
asiakaspalvelu@ulkopolitiikka.fi
09 432 7707

Toimitusneuvosto
Juhana Aunesluoma, Yrsa Grüne, Ilkka Haavisto, Ilkka Lakaniemi, Marko Lehti, Juha Leppänen, Jarno Limnéll, Hanna Ojanen, Simon-Erik Ollus, Marko Ruonala, Raine Tiessalo, Sonja Finér, Jarkko Vesikansa