Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Lentokone laskeutumassa
Nopeat

Miksi lentämistä ei veroteta?

Teksti:
Kuvat:
Julkaistu: 12.9.2019

Ilmastokeskustelu kiihtyy, mutta lentoliikennettä ei vieläkään veroteta Suomessa. Ruotsista lähtevät lento­matkustajat ovat maksaneet veroa keväästä 2018 lähtien.

Miksi Suomessa päästöjä ei pyritä vähentämään verotuksella, veroasiantuntija Ella Luikku valtiovarainministeriöstä?

»Suomi ei voi yksin päättää lentoliikenteen verotuksesta. Se pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin ja EU:n lainsäädäntöön, esimerkiksi energiaverodirektiiviin. Kansainvälisessä kaupallisessa lentoliikenteessä polttoaineet ovat verovapaita. Siitä päätettiin vuonna 1944 perustetussa Chicagon sopimuksessa, kun kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö perustettiin. Silloin nähtiin tarpeellisena helpottaa lentämistä ja vähentää matkailun esteitä. Nykytilanteen muuttaminen on hidasta.»

Suomi ei toistaiseksi ole halunnut ryhtyä tekemään itsenäisiä veroratkaisuja. »Eräissä EU:n jäsenvaltioissa on käytössä lentolippuvero. Sen käyttöönotolle ei katsota olevan lentopolttoaineveron kaltaisia esteitä tai rajoituksia. Suomessa tämänkaltaista veroa ei kuitenkaan ole selvitetty.»

»Suomi kannattaa laajoja, EU:n laajuisia ratkaisuja. Lentoliikenne on esillä myös Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Hollanti on jo tehnyt aloitteen verotuksen ja päästökaupan kehittämisestä.»

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa