Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Puheenvuoro

Ukraina pyrkii eroon Rosatom-riippuvuudesta

Teksti:
Julkaistu: 27.5.2015

Kirjoittaja

Kirjoittaja on vanhempi tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

Ukraina tiivistää yhteistyötään amerikkalaisen ydinpolttoainetta valmistavan Westinghousen kans­sa, ilmoitti Ukrainan päämi­nisteri Arseni Jatsenjuk viime vuoden lopussa. Westinghouse kuuluu japanilaiseen Toshibakonserniin.

Jatsenjukin mukaan sopi­muksen tavoitteena on vähentää Ukrainan riippuvuutta Venäjästä. Ukrainan ydinvoima­sektori on tähän saakka ollut Venäjän valtiollisen energiayhtiön Rosatomin hallitsema.

Venäjän ulkoministeriö totesi heti sopimuksen julkis­tamisen jälkeen, että Ukrainan hallitus on ryhtynyt »vaaral­liseen kokeiluun», joka uhkaa eurooppalaisten turvallisuutta ja terveyttä.

Venäjä oli jo aiemmin ilmaissut toistuvasti huolensa läntisen polttoaineen sopivuu­desta neuvostovalmisteisiin ydinvoimaloihin. Presidentti Vladimir Putin viittasi vuo­sittaisessa lehdistötilaisuudes­saan vuonna 2013 ongelmiin Etelä-Ukrainan ydinvoimalas­sa, joka siirtyi Westinghousen polttoaineeseen vuonna 2005. Putinin mukaan ongelmien ratkaisemiseksi tarvittiin venä­läistä osaamista.

Ukrainan ja Venäjän ener­giasiteet ovat vanhastaan voimakkaat. Kaikki Ukrainan toiminnassa olevat 15 ydinreaktoria ovat neuvostovalmisteisia. Ne tuottavat 45 prosenttia maan tarvitsemasta sähköenergiasta.

Rosatomin ydinpolttoaine­yksikön viennistä 55 prosenttia suuntautuu Ukrainaan. Maa on venäläisen ydinpolttoaineen tärkein vientimarkkina-alue, mikä selittää osaltaan venä­läisten tiukkaa asennetta.

Ukraina solmi vuonna 2010 maan silloisten vallanpitäjien johdolla pitkäaikaisen ydin­polttoaineen tuontisopimuk­sen Venäjän kanssa. Vuonna 2011 Ukraina ja Venäjä perus­tivat yhteisyrityksen, jonka on määrä rakentaa ydinpolttoaineen tuotantolaitos Kirovohradin alueelle Keski-Ukrainaan. Rakennustöiden piti valmistua syksyllä 2014, mutta nyt työt on keskeytetty.

Rosatom ja Venäjän johto ovat koko Ukrainan sodan ajan vakuutelleet, että Venäjä on vastakin luotettava ydinvoimakumppani Ukrainalle. Rosatominpääjohtaja Sergei Kirijenko totesi keväällä 2014, että poli­tiikan, jolla tässä tapauksessa tarkoitetaan Ukrainan halua vähentää riippuvuuttaan nimenomaan Venäjästä, ei tulisi vai­kuttaa liikaa päätöksentekoon.

Taustalla on Rosatomin ja Westinghousen tiukka kamp­pailu tulevaisuuden ydinenergiamarkkinoista.

Westinghouse on toimit­tanut laitteistoja yli puoleen Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa käynnissä olevista ydinvoimaloista, ja yrityksellä on ydinpolttoaineen tuotanto­laitokset Yhdysvalloissa, Britan­niassa ja Ruotsissa. Venäjä ha­luaa laittaa Westinghouselle ja ranskalaiselle Arevalle kampoi­hin Rosatomin avulla. Rosatom on ilmoittanut haluavansa toimittaa polttoainetta länsi­valmisteisiin ydinvoimaloihin.

Ukrainan päätös yhteis­työn syventämisestä Westinghousen kanssa on maan pitkän aikavälin politiikan mukaista. Venäjän reaktiot kertovat maan ulkopolitiikan nykytilasta: jokainen askel »kohti lännen leiriä» halutaan tulki­ta uhaksi Venäjän vaikutusvallalle.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu