Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

UP 50 vuotta sitten: Ikuisesti jaettu Saksa

Teksti:
Julkaistu: 13.12.2012

Vuonna 1962 kylmä sota oli kuu­mimmillaan. Kuuban ohjuskriisi oli lähellä viedä maailman uuteen suursotaan, ja Euroopassa Berliinin muurin rakentaminen oli konkreti­soinut rautaesiripun. Päätoimittaja Eino S. Repo tarkasteli lohduttomal­ta näyttänyttä Saksan tilannetta Ulkopolitiikka-lehdessä 4/1962:

”Propagandasotaa käydään Sak­sain välillä herkeämättä. Kummankin maan poliittiset johtohenkilöt käyt­tävät puheissaan toisistaan ilmaisuja, jotka eivät aina ole kohteliaita. Pa­hasti vaikuttaa siltä, että molempien maiden sisällä kasvatetaan johdonmu­kaisesti ja hellittämättä vastenmieli­syyttä toisen valtion järjestelmää koh­taan, samoin toisen valtion poliittista johtoa kohtaan. Tuuma, että nämä kaksi valtiota voisivat yhdistyä rau­hanomaista tietä, on enää vain kan­gastusta, joka kaikkoaa päivä päivältä kauemmaksi, ja sen realisoitumisen mahdollisuus on ajat sitten kadonnut taivaanrannan taa.”

”Jännityksen tihentyminen Saksan kysymyksen ympärillä on ollut sitä selvemmin ha­vaittavissa mi­tä lähemmäksi syksyä on tultu. Ei tarvitse ol­la erinomaisen etevä poliittinen säätieteilijä voidak­seen ennustaa ikävien ilmojen olevan tulossa. Epäiltävää myös on, ettei­vätkö niiden haitat ulottuisi meidän raukoille rajoillemme asti.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa