Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Uusi kriisi, vanhat viisaudet

Teksti:
Julkaistu: 22.9.2015
Rajan Menon ja Eugene Rumer: Conflict in Ukraine. The Unwinding of the Post-Cold War Order. MIT Press 2015, 240 s.

Yhdysvaltalaistutkijoiden Rajan Menonin ja Eugene Rumerin mukaan Ukrainan kriisi on itä–länsi-suhteiden vakavin horjuttaja sitten kyl­män sodan päättymisen. Kirja tekee selväksi, että nykyisen kriisin taustalla on jopa vuosisatoja vanhoja jännitteitä ja Ukrainaan neuvostoajoilta periytyneitä taloudellisia ja poliittisia rakenteita.

Menon ja Rumer vaativat, että Euroopan ja Yhdysvaltain on rakennettava selkeä Venäjä-strategia, joka perustuu kovaan realismiin ja Venäjän historian tuntemukseen. Konkreettista kuvaa tästä strategiasta kirja ei kuitenkaan anna.

Suomalaiselle lukijalle Me­non ja Rumer tarjoavat tut­tua paasikiveläistä viisautta: maantieteelle emme mitään voi, ja Venäjän erityisyys kan­sainvälisen politiikan toimijana on muistettava.

Kirja saa pohtimaan, miten paljon paremmin Eurooppa olisi voinut Venäjä-suhteensa 1990-luvulla hoitaa. Nykyinen kriisi osoittaa, että osa turval­lisuusjärjestelmästä jäi tuolloin rakentamatta.

 

Kirjoittaja on vapaa toimittaja

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu