Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Väkivaltahallinto venäläisittäin

Teksti:
Julkaistu: 25.5.2018

Toimittaja Amy Knightin kirja Orders to Kill on vahva muis­tutus presidentti Vladimir Putinin Venäjän tapahtumista ja toimintatavoista. Osa niistä on jäänyt taustalle ja unohduksiin niin Venäjällä kuin ulkomaillakin. Kirjoittaja kuvaa nyky-Venäjän historian synkkiä hetkiä ja osoit­taa, että (peitelty) väkivalta on yksi nykyisen hallinnon kulma­kivistä.

Kirja kuvailee tusinan verran avaintapahtumia Neuvostoliiton jälkeiseltä Venäjältä toisinajatte­lija Galina Starovoitovan mur­hasta 1998 asuinkerrostalojen räjäytyksiin kolmessa venäläis­kaupungissa syksyllä 1999 sekä oppositiopoliitikko Boris Nemt­sovin murhaan 2015. Knight etsii tapauksista yhteyksiä presidentti Putiniin ja väittää, että tämän henkilökohtaiset intressit ovat kaikkien murhien todennäköisin selitys.

Tässä on kuitenkin kirjan suurin heikkous. Yrittäessään yhdistää Putinin näihin Venäjän lähihistorian tärkeisiin tapahtu­miin sortuu sekoitta­maan todistettuja faktoja huhui­hin ja salaliittoteorioihin. Hän käyttää kritiikittä epäluotettavia ja vahvistamattomia tietoja arveluttavista lähteistä.

Amy Knight: Orders to Kill. The Putin Regime and Political Murder. Thomas Dunne Books 2017, 384 s.

Knight etsii yksinkertaista vastausta (syyllinen on Putin) merkittäviin kysymyksiin Putinin hallinnon luonteesta ja tulevai­suudesta. Näin kirja esittää var­sin kaavamaisen kuvan Venäjän politiikasta ja hallinnosta, sen tärkeimmistä toimijoista, ydinajatuksista sekä yhteiskunnan ja opposition tilasta. Tästä syystä kirja ei onnistu laajen­tamaan lukijan ymmärrystä nyky-Venäjästä niin paljon kuin voisi.

Venäjän todellinen ongelma on heikko ja huonosti järjes­täytynyt hallinto, jota ohjataan korruptiolla ja väkivallalla. Putin on vain sen oire.

Kirjoittaja on vanhempi tutkija Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelmassa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa