Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Vasemmisto nousee Yhdysvalloissa

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Bernie Sanders: Mahdollisuuksien maa. Yhdysvaltojen vaihtoehtoinen tule­vaisuus. Into 2018, 434 s.

Demokraattisen puolueen esi­vaaleissa vuonna 2016 senaattori Bernie Sanders onnistui haastamaan Hillary Clintonin vasemmistolaisella politiikalla. Sandersin menes­tys on nyt vinssaamassa koko Yhdysvaltain vasemmistoa ylös marginaalista. Kyse on pitkälti puolueiden ulkopuolisesta liikehdinnästä, jolla saattaa olla vaikutusta demokraatteihinkin.

Sanders on onnistunut rakentamaan tarinan röyh­keästä eliitistä, joka korruptoitunutta järjestelmää hyödyntäen polkee kansaa. Yhdysvaltain demokratia on vaarassa muuttua oligarkiaksi, senaattori väittää. Tarina ei täysin poikkea Trumpin hyö­dyntämästä viestistä, mutta Sandersin tarjoamat ratkaisut ovat hyvin erilaisia.

Sandersin Mahdollisuuksien maa -kirjan ydinkohtia on selvitys Kochin öljymiljardööriveljesten luotsaaman suurrikkaiden ryhmän toiminnasta. Sandersin mukaan äärioikeis­tolaista politiikkaa ajava ryhmä on onnistunut ostamaan ison vaikutusvallan republikaani­puolueessa. Trump näyttää ajavan politiikallaan ryhmän etuja.

Oligarkkien intresseissä on estää ilmastonmuutoksen torjunta, sillä se köyhdyttäisi heitä. Siirtyminen fossiilisista polttoaineista puhtaampaan energiateknologiaan vaatisi julkisen sektorin mittavia panostuksia, ja se edellyttäisi veronkorotuksia rikkaille ja suuryhtiöille. Seurauksena olisi talouselämän valtavirran irtautuminen uusliberalis­mista. Tuotanto voisi muuttua nykyistä työvoimavaltaisem­maksi, mikä johtaisi työnteki­jöiden oikeuksien paranemi­seen.

Sanders on lähellä pohjois­maisten sosiaalidemokraattien vasemmistosiipeä. Hänen tavoitteenaan on muuttaa Yhdysvallat luokkayhteiskunnasta hyvinvointivaltioksi.

Sandersin ohjelmaa voi verrata presidentti Franklin D. Rooseveltin keynesiläi­seen New Deal-ohjelmaan 1930-luvulla, mutta Sanders on radikaalimpi. Hän vaatii keskiluokan köyhdyttämisen lopettamista, jättimäisten rahoituslaitosten hajottamista, maksutonta terveydenhuoltoa ja koulutusta, ilmastonmuu­toksen torjumista, armeijan kulujen leikkausta, oikeus­järjestelmän ja vankiloiden uudistamista, maahanmuut­touudistusta, mediayhtiöiden keskittymisen lopettamista ja apua köyhimmille kansalaisille.

Kaiken tämän Sanders rahoittaisi progressiivisilla tulo- ja pääomaveroilla sekä talouskeinottelun ja fossiilisten polttoaineiden käytön verotuksella. Valtion tuloja voitaisiin lisätä myös puut­tumalla veronkiertoon ja lakkauttamalla suuryritysten vastikkeettomat tuet. Sanders haluaisi myös kiristää Yhdys­valtain vaalirahoituslakeja rajoittaakseen pääoman valtaa demokratiassa.

Sandersin vauhdittamalle vasemmistolle voi povata nousua niin kauan kuin Trum­pin äärioikeistolainen politiikka jatkuu. New Yorkista edusta­jainhuoneeseen marraskuun välivaaleissa noussut 29-vuo­tias Alexandria Ocasio-Cortéz on esimerkki uuden sukupolven vasemmistolai­sista, jotka pyrkivät nyt ase­miin ja virkoihin ympäri maata.

Kysymysmerkki tosin on, kuinka kauan 77-vuotias Sanders jaksaa politiikassa ja kenestä on vasemmiston keulakuvaksi hänen jälkeensä.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu