Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Velkatrauman jälkipuinti

Teksti:
Julkaistu: 25.5.2018

Vaakalaudalla eivät ole ainoas­taan Kreikan talous ja kreik­kalainen demo­kratia vaan demokratian tulevaisuus koko EU:n alueella. Näin sanoo Gianis Varoufa­kisin uusimmassa kirjas­saan Adults in the Room. Krei­kan valtiovarainministerinä vasemmistolaisen Syriza-puo­lueen muodostamassa halli­tuksessa vuonna 2015 toimi­nut Varoufakis käsittelee kir­jassaan kattavasti lyhyeksi jäänyttä ministerikauttaan.

Eritoten hän kertaa Kreikan velkakriisiä koskevia neu­votteluita Euroopan komis­sion, Kansainvälisen valuutta­rahaston ja Euroopan keskus­pankin kanssa. 500-sivuinen teos on intensiivinen, monella asiatasolla etenevä mammutti. Kirjassa Varoufakis raken­taa altavastaajan näkö­kulmasta kuvaa brutaa­lista ja häpeällisestä EU:sta, jossa demokraattinen päätök­senteko häviää virkamiesten ja poliitikkojen vallanhalulle.

Gianis Varoufakis: Adults in the Room. My Battle With Europe’s Deep Establishment. Bodley Head 2017, 560 s.

Kirjan traaginen huipennus on hetki, jona edellä mai­nittu troikka on pakottanut leikkaus- ja kuripolitiikkaa vastustaneen Kreikan halli­tuksen kesällä 2015 polvilleen. Taloussanktioiden kiristämä ja nurkkaan ajettu hallitus hyväk­syi vastustamansa kolmannen säästöpaketin elokuussa 2015, vaikka yli 61 prosenttia kan­sasta vastusti heinäkuisessa kansanäänestyksessä uutta säästöpakettia.

Poliittiseen talouteen eri­koistuneena tutkijana Varoufakis tiedostaa, mitä katast­rofaalisia seurauksia talous­politiikan epäpolitisoinnilla on demokratian näkökulmasta. Monesti kertomuksen analyyt­tinen ote kuitenkin jää jalkoi­hin, kun Varoufakis kauhistelee virkamiesten ja poliitikkojen vallanhalua.

Italialainen filosofi ja sosiologi Maurizio Lazza­rato käsittelee velkasuhdetta nykytalouspolitiikassa valtakriittisesti. Lazzaraton avulla voi paremmin ymmärtää, kuinka velkasuhteesta tehtiin Kreikan tilanteessa kaikkea muuta politiikka säätelevä periaate, johon mikään poliit­tinen päätöksenteko ei voi kajota.

Demokratian kuristuk­sesta talouselämän kourissa on kirjoittanut myös yhdysval­talainen politiikan teoree­tikko Wendy Brown. Brown näyttää, kuinka demokratian ytimessä olevan demoksen, päätöksentekovaltaisen kansan, käsite homo politi­cuksena on hävinnyt kilpai­lun talouselämän homo economicukselle. Samalla keinot vaikuttaa politiik­kaan demokraattisesti haih­tuvat huomaamattomasti ilmaan.

Seuraavat parlamenttivaalit järjestetään Kreikassa ensi vuonna. Maassa ainoa jäljelle jäänyt iso puolue, joka voi vilpittömästi sanoa vastustavansa talouskuri­politiikkaa, on euroskepti­nen, äärioikeistolainen ja väkivaltaa ihannoiva Kultainen aamunkoitto. Liberaalin demo­kratian kannattajilla on aihetta olla huolissaan. Suuri kysy­mys on, mihin suuntaan EU:n vaihtoehdottoman talouspoli­tiikan aiheuttama trauma, joka kärjistyi Kreikan kriisin aikana, on sysännyt jäsenvaltioita.

Kirjoittaja on käytännöllisen filosofian tohtoriopiskelija Helsingin yliopistossa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa