Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Hitaat

Venäjää tukevaa uutisvirtaa Saksassa

UP-lehti kartoitti huhtikuun lopussa, mitä linkkejä Venäjää myötäilevät saksankieliset Twitter-tilit jakoivat eniten.

Teksti:
Julkaistu: 25.5.2018

Tilit valittiin German Mars­hall Fundin Washingtonissa vetämän Alliance for Securing Democracy -hankkeen (asd) kokoamalta listalta. Suosi­tuimmat aiheet käsittelivät maahanmuuttoa, muslimeita ja Syyrian sotaa.

Useimmat linkeistä johtivat muihin Twitter-tileihin, You­tube-kanaville sekä luonnolli­sesti Sputnik- ja Russia Today -uutissivustoille. Huomattava osa jaetuimmista linkeistä perustui toisten medioiden siteerauksiin ja videoihin tai mielipiteellisiin blogikirjoituk­siin. Kärkipäähän mahtui myös seuraavia sivustoja.

Cashkurs

Uutissivusto Cashkurs mai­nostaa olevansa itsenäinen ja poikkeavansa valtavirrasta tar­joamalla kulissien takaista tie­toa taloudesta ja politiikasta. Kemiallisten aseiden kieltojär­jestön OPCW:n tutkijat eivät Cashkursin mukaan löytäneet todisteita kaasuhyökkäyksestä Syyriassa. Juttu perustui venä­läislähteisiin, kuten Sputnikin tuotantoon.

Epoch Times

Useilla eri kielillä ilmestyvä kiinalaismedia, joka toimii Yhdysvalloissa. Sitä on kuvailtu hallitsevan kommunistipuolu­een kriitikoksi ja Falun Gongin äänitorveksi. Epoch Times jakoi Russia Todayn tekemää lyhyttä klippiä, jossa Pink Floyd -yhtyeen Roger Waters tuomitsi välispiikissään ohjusiskut Syyriaan ja kritisoi Valkoi­set kypärät -järjestöä. Toinen suosittu uutinen oli »Suurope­raatio Fürstenfeldbruckissa: turvapaikanhakijat osoittavat mieltään kaupungintalon edessä – poliisi loukkaantui».

Journalistenwatch

Mediakriittinen Jouwatch-blogi pureutuu tiedotusvälineiden käsittelemiin aiheisiin ja esittelee muita vaihtoehtomedioita. Sivus­tolta löytyvät linkit esimerkiksi Epoch Timesiin ja Cash­kursiin sekä amerikkalaisiin alt-right-julkaisuihin. Huhti­kuussa Venäjän-mieliset Twit­ter-tilit jakoivat Jouwatchin kirjoituksia lähes päivittäin. Yksi suosituimmista linkeistä käsitteli maahanmuuttoa: »Jos Saksassa ei ole sosiaali­avustusta, palaan huomenna Aleppoon».

Junge Freiheit

Konservatiiviseksi ja vapaaksi viikkolehdeksi itsensä määrit­televä Junge Freiheit siteerasi huhtikuussa Neue Zürcher Zeitungin juttua, jossa histo­rioitsija Michael Wolffsohn kertoi muslimien kasvavasta antisemitismistä Euroo­passa. Sivusto uutisoi myös AfD-puolueen liittopäivillä esiin nostaman kysymyksen siitä, että yhä useampi turva­paikanhakija saapuu Saksaan lentäen.

Lähde: ASD-ryhmän ylläpitämä Hamilton 68 -verkkosivusto

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu