Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Analyysi

Verkon vapauden puolesta

Teksti:
Julkaistu: 13.3.2014
Kuva: T.M. ECKRICH

Ruotsin piraattipuoluetta edustava 26-vuotias Amelia Andersdotter on europarlamentin nuorin jäsen. Hän nousi parlament­tiin vasta joulukuussa 2011, kun Ruotsi sai Lissabonin sopimuksella kaksi lisäpaik­kaa. Sitä ennen hän työs­kenteli piraattien toisen mepin, Christian Engströmin avustajana.

Andersdotter on keskittynyt piraat­tipuolueelle tärkeisiin asioihin: tekijän­oikeuskysymyksiin, yksityisyydensuo­jaan ja internetiä koskevaan lainsäädän­töön. Hän vastusti jyrkästi kansainvälis­tä ACTA-tuoteväärennössopimusta, jonka Euroopan parlamentti hylkäsikin heinäkuussa 2012.

”Internetiä ja sen luomaa verkostoitumista ei ymmär­retä erityisen hyvin. EU:lle esimerkiksi halutaan luoda digitaaliset sisämarkkinat, mutta ei ymmärretä, että siihen pääsemiseksi pitäisi uudistaa tekijänoikeuslain­säädäntöä.”

Barroson komissiota kohtaan Andersdotter on hyvin kriittinen:

”EU:lta puuttuu poliittista johtajuut­ta. Tarvitsemme kipeästi ihmisiä, jotka osaisivat päättäväisesti ja vastuullisesti näyttää suunnan. On huolestuttavaa, että jäsenmaat nimittävät komissioon heikkoja johtajia, jotka eivät osaa käyt­tää valtaa.”

Andersdotter on digisukupolven nouseva tähti. Vuonna 2012 The Daily Dot -verkkolehti nimesi hänet yhdeksi maailman kymmenestä vaikutusvaltai­simmasta verkkoaktivistista. Tämän vuoden tammikuussa hänet valittiin YK:n alaisen Internetin hallintafoorumin (IGF) neuvotteluryhmän jäseneksi.

Andersdotter on aktiivinen verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hänen avus­tajatiiminsä tuottaa Andersdotterin verkkosivuille videosarjaa, jossa seura­taan mepin työtä parlamentissa.

Piraatit ovat istuneet vihreiden ryhmässä. Andersdotter on ryhmän yhteistyöhön tyytyväinen. Hän ei suostu spekuloimaan sillä, muodostaisivatko piraatit europarlamenttiin oman ryh­mänsä, jos saisivat tarpeeksi edustajia kevään vaaleissa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu