Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Viimeinen sammuttaa valot

Teksti:
Julkaistu: 10.9.2014
Stephen Emmott: 10 billion. Penguin Books 2013, 198 s.

Rationaalisten optimistien mukaan ihmiskunta selviää väestöräjähdyksen ja ruokapulan kaltaisista megaluokan ongelmista. Maapallon väestö jatkaa kasvuaan, mutta ilman katastrofaalisia seurauksia, toisin kuin Thomas Malthus en­nusti 1830-luvulla tai Paul Ehrlich 1960-luvulla.

Microsoftin monitieteistä tutkimuslaboratoriota Cambrid­gessa johtava Stephen Emmott liittyy kirjassaan tunnettujen rationaalisten pessimistien joukkoon. Kirja etenee lyhyin malt­husilaisin päätelmin kohti yhä synkempiä tulevaisuudenkuvia.

Emmott perustelee teesinsä pääosin vakuuttavasti. Maapal­lon väestö on lähes kaksinkertaistunut vuoden 1980 jälkeen ja jatkaa jyrkkää nousua kohti kymmentä miljardia. Väestönkas­vulla on suora yhteys ilmastonmuutokseen, sillä ruoantuotanto on yksi suurimpia kasvihuonekaasujen lähteitä.

Ilmaston lämpeneminen puolestaan heikentää maapallon kykyä ruokkia miljardeja uusia nälkäisiä suita. Viljelymaa vä­henee, kun kaupungit ja asvaltoidut alueet laajenevat.

Mikään ei viittaa siihen, että fossiilisten polttoaineiden ku­lutus kääntyisi laskuun, Emmott toteaa. Kasvihuonekaasujen päästöt ovat kasvaneet 30 prosenttia sen jälkeen kun Kiotos­sa solmittiin kansainvälinen sopimus niiden vähentämiseksi vuonna 1997.

Lopuksi Emmott kysyy kollegaltaan, mitä tämä aikoo teh­dä tällaisessa maailmassa. Kirjan viimeisellä sivulla lukee vain kollegan vastaus: ”Opettaa poikani käyttämään asetta.”

Se on toki iskevä päätös kirjalle, joka yrittää herätellä lu­kijaa ajattelemaan kulutuskeskeisen elämäntavan seurauksia. Tyylilajin ongelma on, että matkan varrella jää kääntämättä monta kiveä, kun muutoksen tekemiseen on vielä mahdolli­suuksia. Ainakin ruoantuotannossa ihmiskunta on toistaiseksi osoittanut hämmästyttävää neuvokkuutta.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa