Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Viron tyytyväiset venäläiset

Viron venäjänkielinen väestö ei usko etnisten ryhmien välisiin kahnauksiin.

Teksti:
Julkaistu: 22.6.2015

Venäjä esittää naapuri­maidensa venäjänkieliset maanmiehinä, joita sillä on tarvittaessa oikeus puolus­taa. Venäjän politiikka ja sen oikeuttamiseksi tarkoitettu propaganda ovat aiheuttaneet Ukrainan kriisin aikana huolta sekä Suomessa että Baltian maissa.

Venäjän toimille ei näytä olevan tilausta, sillä ainakaan Viron venäjänkielinen väestö ei pidä asemaansa uhattuna.

Esimerkiksi etnisten tai uskonnollisten ryhmien väli­siä yhteenottoja pitää todennäköisenä noin kolmannes sekä viron- että venäjänkieli­sistä, eli kieliryhmien välillä ei ole eroa.

Suuria julkisia levottomuuk­sia pitää todennäköisenä yhtä lailla kolmannes sekä viron-että venäjänkielisistä. Tiedot käyvät ilmi Viron puolustusministeriön viime vuoden lopulla teettämästä mielipide­tiedustelusta.

Tutkimus kuitenkin vahvis­taa, että virolaiset pelkäävät Venäjän voivan sekaantua asioihinsa. Vironkielisistä vas­taajista yhteensä 72 prosenttia pitää hyvin tai melko toden­näköisenä uhkana sitä, että vieras valtio sekaantuisi Vironpolitiikkaan tai talouteen. Venäjänkielisistä tätä pitää todennäköisenä harvempi eli noin joka toinen.

Lähde: Viron puolustusministeriö 2014: Public Opinion and National Defence.

Jos Venäjä haluaisi hor­juttaa Viroa, se voisi käyttää hyväkseen hyvin pientäkin mieltään osoittavien viron­venäläisten joukkoa, toteaa vanhempi tutkija Kristi Raik Ulkopoliittisesta instituutista.

»Viron valtion kapasiteet­ti vakauden säilyttämiseksi on kuitenkin eri tasolla kuin esimerkiksi Ukrainan, ja liitto­laissuhteet vahvistavat Viron asemaa», Raik sanoo.

Etnisiä venäläisiä asuu Vi­rossa noin 333 000. Liettuassa heitä on noin 177 000, Latvias­sa noin 520 000. Suomessa venäjänkielisiä on noin 70 000, joista Venäjän kansalaisia on noin 31 000.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa