Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Nopeat

Voiko Euroopan unioni erottaa jäsenmaansa?

Teksti:
Julkaistu: 7.9.2014

EU-maa Unkarin pääministeri Viktor Orbán totesi kesällä, että maassa tulisi hylätä liberaali demokratia ja rakentaa sen sijaan illiberaalivaltio kansallisval­tiolliselle perustalle. Lausunto tuntuu olevan vastoin EU:n perusarvoja, joi­hin kuuluu vapaa ja demokraattinen oikeusvaltio. Voiko EU näyttää jäsen­maalleen ovea, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen?

”EU:n perussopimuksissa ei ole säännöksiä erottamisesta. Sen sijaan jäsenvaltio voi erota itse, tai jäsenval­tiota vastaan voidaan käyttää perus­sopimuksen mukaista sanktiomenette­lyä. Sen mukaan Eurooppa-neuvosto voi ensin yksimielisesti todeta, että jokin jäsenmaa vakavasti ja jatkuvas­ti rikkoo unionin perusperiaatteita, kuten kansanvallan, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioitusta. Va­kava loukkaus voisi olla esimerkiksi joihinkin kansanryhmiin kohdistuva systemaattinen syrjintä tai tuomio­istuinlaitoksen riippumattomuuden vaarantaminen.”

”Sitten Eurooppa-neuvosto voi määräenemmistöllä päättää pidättää väliaikaisesti jäsenvaltiolle kuuluvat oikeudet, kuten valtion edustajan ää­nioikeuden neuvostossa.”

”Jäsenyysvelvoitteet kuitenkin säilyvät, eli maan on edelleen nouda­tettava EU-oikeutta ja toimeenpanta­va esimerkiksi direktiivejä. Sanktio­menettelyn käytön kynnys on hyvin korkea, ja menettely on äärimmäinen toimenpide.”

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa somessa