Ulkopolitiikka-lehden sivusto on uudistunut!
Kirja

Hyvän kahvin jäljillä

Teksti:
Julkaistu: 7.12.2018

Petri Leppänen & Lari Salomaa: Kahvivallanku­mous. Like 2018, 239 s.

Petri Leppänen ja Lari Salomaa nostavat kirjassaan esille eettistä kahvintuotantoa ilmastonmuu­toksen kourissa. Kahvivallankumouksen kirjoittajat ovat vierail­leet Brasiliassa luonnonmukaiseen kahvinviljelyyn keskittyneen Crocen perheen tilalla.

Kirjan sisältö on ehkä liiaksikin sidoksissa juuri Crocen perhee­seen, mutta käsittelee tärkeitä kysymyksiä kahvin laadusta, eettisyydestä ja riistoviljelystä. Kirjoittajat käyvät läpi erilaisia sertifointijärjestelmiä ja toteavat, ettei esimerkiksi reilu kauppa takaa laatua vaan keskittyy massatuotantoon.

Ilmastonmuutos vaikeuttaa kahvin viljelyä, kun sääoloista tulee vaikeammin ennustettavia ja sateet lisääntyvät. Tulevaisuu­dessa huoltoaseman kahvilasta ei enää saa halpaa kahvia. Suo­malaisten tulisikin olla valmiita maksamaan kahvistaan ja vaatimaan laatua. Se mahdollistaisi myös kahvin viljelijälle paremmat elinolosuhteet.

Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Ulkopoliittisessa instituutissa.

Pidin jutustaEn pitänyt jutusta
Jaa juttu